Перелік видань, що входять до наукометричних баз даних

ПЕРЕЛІК ВИДАНЬ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗ ДАНИХ

 

Факультету/

інституту

Scopus Web of Science Index Copernicus
Факультет дошкільної та спеціальної освіти

1.                 Journal of special education

2.                 Topics in early childhood special education

3.                 European journal of special needs education

4.                 International journal of early childhood special education

5.                Australian journal of early childhood

1.                Early childhood education journal

2.                Education and treatment of children

3.                European early childhood education research journal

4.                International journal of disability development and education

5.                International journal of special education

 

1.                Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія

2.                Вісник Черкаського університету. Серія педагогічні науки

3.                Збірник наукових праць. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки)

4.                Особлива дитина: навчання і виховання

5.                Теорія та методика навчання та виховання