Перелік програм кваліфікаційних іспитів

ПОЛОЖЕННЯ про випускні кваліфікаційні роботи в Уманському державному педагогічному університет імені Павла Тичини (Нова редакція)

Інструктивні матеріали під час захисту випускних кваліфікаційних робіт

Інструктивні матеріали щодо проведення випускної атестації

012 Дошкільна освіта

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену Денна, Заочна 21, 21з групи

Програма випускного екзамену Фахові методики початкової освіти Денна, Заочна 412, 432, 412з, 432з, 422з групи

Програма випускного екзамену Психологія Денна, Заочна 413, 433, 423з, 433з групи

Програма комплексного кваліфікаційного іспиту з педагогіки, психології та методик дошкільної освіти Денна, Заочна 411, 412, 413, 431, 432, 433, 411з, 412з, 421з, 422з, 423з, 431з, 432з, 433з групи

Програма кваліфікаційного іспиту ОС магістр (610з, 610аз)

Програма кваліфікаційного іспиту ОС магістр, 2021 (610з, 610аз) (оновлений варіант)

Програма випускного екзамену ОС магістр зі спеціалізації Початкова освіта

Програма випускного екзамену ОС магістр зі спеціалізації Психологія

Програма кваліфікаційного екзамену зі спеціальності 012 Дошкільна освіта освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» (Заочна форма навчання)

Програма кваліфікаційного екзамену зі спеціальності 012 Дошкільна освіта освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» (Заочна форма навчання), 2022

Програма випускного екзамену зі спеціалізації “Логопедія” (601 гр)

Програма випускного екзамену зі спеціалізації Психологія 603

Програма випускного екзамену зі спеціалізації Початкова освіта 602

 

016 Спеціальна освіта

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену  “Сучасні  технології логопедичної та реабілітаційної роботи(604 гр)