Перелік програм кваліфікаційних іспитів

ПОЛОЖЕННЯ про випускні кваліфікаційні роботи в Уманському державному педагогічному університет імені Павла Тичини (Нова редакція)

Інструктивні матеріали щодо організації проведення_випускної атестації у системі дистанційного навчання Moodle2

Інструктивні матеріали_щодо організації_захисту випускних кваліфікаційних робіт 2

012 Дошкільна освіта

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену ОС молодший бакалавр (групи 21,21з)

Програма випускного екзамену Фахові методики початкової освіти Денна, Заочна 412, 432, 412з, 432з, 422з групи

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену з педагогіки, психології та методик дошкільної освіти Денна 431, 432, 433 групи

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену з педагогіки, психології та методик дошкільної освіти Заочна 421з, 412з, 413з, 423з, 431з, 432з, 433з групи

Програма комплексного кваліфікаційного іспити з педагогіки, психології та методик дошкільної освіти Денна 411, 412, 413 групи

Програма випускного екзамену Психологія Денна, Заочна 413, 433, 413з, 423з, 433з групи

Програма випускного екзамену ОС бакалавр (групи 411, 431, 411з, 421з, 431з, 431аз)

Програма кваліфікаційного іспиту ОС магістр (610з, 610аз)

Програма кваліфікаційного іспиту ОС магістр, 2021 (610з, 610аз) (оновлений варіант)

Програма випускного екзамену ОС магістр зі спеціалізації Початкова освіта

Програма випускного екзамену ОС магістр зі спеціалізації Психологія

Програма кваліфікаційного екзамену зі спеціальності 012 Дошкільна освіта освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» (Заочна форма навчання)

Програма випускного екзамену зі спеціалізації “Логопедія” (601 гр)

Програма випускного екзамену зі спеціалізації Психологія 603

Програма випускного екзамену зі спеціалізації Початкова освіта 602

 

016 Спеціальна освіта

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену  “Сучасні  технології логопедичної та реабілітаційної роботи(604 гр)