Нормативно-правова база інклюзивної освіти

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо соціального захисту осіб з інвалідністю)

Про Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України (2)

Лист МОН України від 10.01.2017 №19-2 «Про сучасні підходи до навчально-виховного процесу учнів з особливими освітніми потребами»

Лист МОН від 30.08.2016 № 21-14-1659-16 “Щодо організації навчального процесу для учнів з особливими освітніми потребами

Наказ МОНУ від 06.06.2016 №624 Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання

Лист МОН від 12.07.2016 № 19-364 «Про організаційно-методичні засади забезпечення навчально-виховного процесу

Указ Президента України №501/2015 «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини»

Лист Міністерства освіти і науки України від 28.08.2014 р. №1/9-430 «До листів Міністерства освіти і науки України від 25.06.2014 № 1/9-335 та від 13.08.2014 № 1/9-413»

Лист Міністерства освіти і науки України від 13.08.2014 р. №1/9-413 «Про організацію навчально-виховного процесу учнів з розумовою відсталістю та затримкою психічного розвитку»

Лист Міністерства освіти і науки України від 13.08.2014 р. №1/9-414 «Про забезпечення безперешкодного доступу до навчальних закладів»

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання» (від 05 червня 2014 року №1324-VII)

Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.04.2014 №346/50 «Про виконання рішення колегії від 23.01.2014 (протокол №1/2-2) про діяльність психолого-медико-педагогічних консультацій»

Наказ Міністерства освіти і науки України № 80 від 28.01.14 року «Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа)»

Указ Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» (від 25 червня 2013 року №344/2013)

Постанова Кабінету Міністрів України № 607 від 21 серпня 2013 р. «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами»

Наказ Міністерства № 1034 від 23.07.2013 “Про затвердження заходів щодо впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2015 року”

Наказ Міністерства № 768 від 14.06.2013 “Про затвердження плану заходів, щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів”

Наказ Міністерства освіти і науки України № 680 від 04.06.2013 року «Про організацію діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій»

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 р. №1063 “Про затвердження Плану заходів щодо виконання завдань і заходів Державної цільової програми на період до 2020 року”

Спільний наказ Міністерств № 995/557 від 10.09.2012 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2012 р. за № 1629/21941

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16.08.2012 р. № 920 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 вересня 2012 року за № 1502/21814″ Про затвердження Положення про навчально-реабілітаційний центр”

Листи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.07.2012 р. № 1/9-529 “Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання”

Акт Кабінету Міністрів України Накази Міністерств від від 1 серпня 2012 р. № 706 “Про затвердження Державної цільової програми “Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів” на період до 2020 року”

Листи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02.04.2012 р. № 1/9-245″Щодо одержання документа про освіту учнями з особливими потребами загальноосвітніх навчальних закладах”

Акт Кабінету Міністрів України Накази Міністерств від 15 серпня 2011 р. N 872 “Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах “

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 08.07.2011 р. № 765″Про затвердження заходів щодо удосконалення діяльності інтернатних закладів на період до 2012 року”

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.06.2011 р. № 623/61 “Про внесення змін до Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації”

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.12.2010 р. № 1224 “Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах”

Акт Кабінету Міністрів України Накази Міністерств від 3 грудня 2009 р. N 1482-р “Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року “