Мельникова Ольга Миколіївна

 

Мельникова Ольга Миколаївна

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук, доцент

Обов’язки:

 • Відповідальна за організацію роботи курсів підвищення кваліфікації на факультеті.

Дисципліни, що викладає

 • актуальні проблеми дошкільної педагогіки;
 • актуальні проблеми сучасного дитинства;
 • спеціальна дошкільна педагогіка;
 • превентивна педагогіка;
 • кризова психологія.

Освіта

 • 1999–2003 рр. Уманське державне педагогічне училище імені Т. Г. Шевченка; за спеціальністю «Дошкільне виховання»; кваліфікація «Вихователь в дошкільних закладах, організатор музичної діяльності»;
 • 2003–2006 рр. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; за спеціальністю «Дошкільне виховання. Практична психологія»; кваліфікація «Вихователь дітей дошкільного віку, організатор дошкільного виховання. Практичний психолог у закладах освіти. Гувернер»;
 • 2006–2007 рр. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; за спеціальністю «Дошкільне виховання»; кваліфікація «Магістр педагогічної освіти, викладач дошкільної педагогіки і психології»;
 • 2012–2014 рр. аспірантура Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Професійний і науковий інтерес

 • сфера наукових інтересів охоплює спектр проблем з історії педагогіки, дошкільної, превентивної та спеціальної педагогіки, психології;
 • тема дисертації на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук «Науково-просвітницька та управлінська діяльність В. Н. Каразіна (1773–1842 роки)» 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки;
 • член науково-дослідної лабораторії: «Дошкільна освіта: історія, перспективи розвитку в ХХІ столітті»;
 • член науково-методичного центру психологічного та дидактичного супроводу НУШ;
 • член Регіонального центру розвитку дитини «Дивосвіт»;
 • керівник студентського наукового гуртка «Особливості превентивної педагогічної роботи з дітьми дошкільного віку у взаємодії сім’ї та закладу дошкільної освіти»;
 • відповідальна за організацію роботи курсів підвищення кваліфікації на факультеті;
 • член редакційної колегії збірника наукових праць «Professional Education: Methodology, Theory and Technologies. Професійна освіта: методологія, теорія та технології» (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет, категорія Б).

Контактна інформація

Службова адреса: м. Умань, вул. Садова, 28, УДПУ імені Павла Тичини, каб. 319

E–mail: o.m.melnykova@udpu.edu.ua
Телефон: (04744) 3-45-33