Мельникова Ольга Миколаївна


Мельникова Ольга Миколаївна


Посада: доцент, в.о. завідувача кафедри дошкільної освіти
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: доцент
Обліковий запис науковця (ORCID)
Обліковий запис науковця (Scopus/WoS)
Обліковий запис науковця (Google Scholar

Освіта: вища

 • Уманське державне педагогічне училище імені Т. Г. Шевченка – закінчила у 2003 році і здобула фах вихователь в дошкільних закладах, організатор музичної діяльності (освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»).
 • Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини – закінчила у 2006 році і здобула фах «Вихователь дітей дошкільного віку, організатор дошкільного виховання. Практичний психолог у закладах освіти. Гувернер» (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»);
 • Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини – закінчила у 2007 році і здобула фах викладача дошкільної педагогіки та психології (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»).

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки «Науково-просвітницька та управлінська діяльність В. Н. Каразіна (1773–1842 роки)».

Професійна кар’єра:

01.12.2006 – 31.06.2011 рр. завідувач кабінетом «Василь Сухомлинський і школа ХХІ століття» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

01.09.2008 – 31.10.2011 рр. – викладач кафедри дошкільної педагогіки і психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (за сумісництвом);

31.10.2011 – 31.10.2014 рр. – аспірант Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, викладач кафедри дошкільної педагогіки і психології (за сумісництвом);

01.11.2014 – 01.09.2015 – викладач кафедри дошкільної педагогіки і психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

01.09.2015 – 08.12.2015 рр.– старший викладач кафедри дошкільної педагогіки і психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

08.12.2015 – 01.09.2016 – доцент кафедри дошкільної педагогіки і психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

01.09.2016 – 23.05.2017 – доцент кафедри психолого-педагогічної, превентивної та інклюзивної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

30.08.2017 – 01.03.2023 рр. – доцент кафедри психології та педагогіки розвитку дитини Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

01.02.2018 – 30.06.2022 рр. – відповідальна за організацію курсів підвищення кваліфікації на факультеті дошкільної та спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

01.03.2023 р. – до нинішнього часу – доцент, в.о. завідувача кафедри дошкільної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Наукові інтереси:

 • спектр проблем з історії педагогіки, дошкільної та превентивної педагогіки, психології.

Дисципліни, які Викладає: 

 • «Педагогіка дошкільна з історією», 
 • «Превентивна педагогічна робота в закладах освіти», 
 • «Спеціальна дошкільна педагогіка»,
 • «Вступ до спеціальності «Дошкільна освіта».

Основні наукові роботи (публікації)

Членство:

 • член редакційної колегії збірника наукових праць «Professional Education: Methodology, Theory and Technologies. Професійна освіта: методологія, теорія та технології» (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет, категорія Б);
 • член науково-дослідної лабораторії: «Дошкільна освіта: історія, перспективи розвитку в ХХІ столітті»;
 • член науково-методичного центру психологічного та дидактичного супроводу НУШ;
 • член Регіонального центру розвитку дитини «Дивосвіт»;
 • член Всеукраїнської асоціації імені В.О. Сухомлинського;
 • член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація працівників дошкільної освіти»

Стажування


Контактна інформація

Службова адреса: м. Умань, вул. Садова, 28, УДПУ імені Павла Тичини, каб. 318
Email: o.m.melnykova@udpu.edu.ua
Телефон: (04744) 3-45-33