Малишевська Ірина Анатоліївна

Малишевська Ірина Анатоліївна

 

 

Професійна кар’єра

У 1987 році закінчила Уманський державний педагогічний інститут ім. П. Г. Тичини (тепер Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини) і отримала повну вищу освіту за спеціальністю: «Педагогіка і методика початкового навчання» та здобула кваліфікацію учителя початкових класів та звання вчителя середньої школи;

1987‒2002 роки ‒ учитель початкових класів, спеціаліст першої категорії Уманської загальноосвітньої школи № 14:

–       з 1993 року спеціаліст другої категорії Уманської загальноосвітньої школи № 14;

– з 1998 року ‒ спеціаліст першої категорії Уманської     загальноосвітньої школи № 14;

2002–2006 роки ‒ лаборант кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Європейського університету;

2007‒2011 роки ‒ викладач кафедри корекційної педагогіки та психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

2011‒2013 роки ‒ старший викладач кафедри корекційної педагогіки та психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

2013‒ по даний час ‒ доцент кафедри спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ–IV рівня акредитації – 10 років, з них в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини – 10 років.

 

 

 

 

 

 

Наукова діяльність

 

Сфера наукових інтересів: актуальні проблеми спеціальної освіти в Україні; підготовка психолого-педагогічних фахівців до роботи  з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного освітнього середовища.

 

Кандидат педагогічних наук з 22 грудня 2011 р. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) захистила в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.

Тема дисертації: «Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до використання природотерапії у роботі з учнями початкової школи».

 

Автор понад 60 публікацій у фахових виданнях, журналах та збірниках тез науково-практичних конференцій різного рівня, в тому числі і за кордоном: 35 статей у фахових виданнях, з них 6 у зарубіжних наукових виданнях та 32 тези. Автор монографії ‒ «Методика використання природотерапії як технології корекції здоров’я учнів початкової школи», чотирьох навчально-методичних посібників «Природотерапія у роботі з учнями початкової школи», «Природотерапія як технологія корекції здоров’я учнів початкової школи», «Корекційна андрагогіка», «Клініка інтелектуальних порушень».

Керівник

 

 

‒ студентського наукового гуртка «Актуальні проблеми спеціальної освіти в Україні»;

‒ кваліфікаційних робіт зі спеціальності «Спеціальна освіта».

 

 

 

Опонент кандидатських дисертацій

 

 

Опанування кандидатської дисертації  Степури Ю. Г. «Підготовка майбутніх педагогів до соціального виховання учнів початкової школи засобами естетотерапії» (спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти),  на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 44.053.01 у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г Короленка;

кандидатської дисертації   Квітки Н.О. «Формування сприймання музики у молодших школярів із затримкою психічного розвитку засобами фольклору» (спеціальність: 13.00.03 – корекційна педагогіка), на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.450.01 в Інституті спеціальної педагогіки НАПН України, м. Київ.