Кушнір Валентина Миколаївна

Кушнір Валентина Миколаївна

Кафедра дошкільної освіти

Науковий ступінь, вчене звання
Доктор педагогічних наук, професор

Обов’язки/Дисципліни, що викладає

 • Історія педагогіки
 • Історія дошкільної педагогіки
 • Теорія та методика співпраці з родиною
 • Планування та управління у дошкільній освіті

Освіта

 • 1987-1991 рр. Уманське державне педагогічне училище імені Т. Г. Шевченка;
 • 1991-1995 рр. – Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського, за спеціальністю педагогіка та психологія (дошкільна); кваліфікація «Викладач дошкільної педагогіки та психології. Вихователь» (Диплом ЛБ ВЕ№000745).
 • 2000-2003 рр. аспірантура Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Спеціальність:13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (ДК № 023822)
 • 2013-2016 рр. докторантура Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (ДД № 006110)

Професійний і науковий інтерес

 • сфера наукових інтересів охоплює спектр проблем з історії педагогіки, дошкільної педагогіки та психології, порівняльної педагогіки, методики взаємодії ЗДО з сім’єю, менеджменту дошкільної освіти
 • тема дисертації на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук «Провідні гуманістичні ідеї творчої спадщини Януша Корчака у контексті розвитку вітчизняної педагогічної думки» 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
 • тема дисертації на здобуття ступеня доктора педагогічних наук «Профільне навчання в історії розвитку вітчизняної школи (кін. ХІХ – ХХ ст.)» 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
 • керівник кафедральної теми: «Удосконалення змісту, форм та методів професійно-педагогічної підготовки дошкільних фахівців у закладах вищої освіти на засадах компетентнісного підходу» (реєстраційний номер 0111U007533)
 • керівник науково-дослідного студентського гуртка «Сучасні підходи до взаємодії закладів дошкільної освіти з родинами»
 • координатор науково-дослідної лабораторії «В.О.Сухомлинський і школа ХХІ ст.»
 • член редколегії Збірника наукових праць УДПУ імені Павла Тичини, який відноситься до категорії В
 • експерт з акредитації освітніх програм НАЗЯВО

 

Контактна інформація

Службова адреса: м. Умань, вул. Садова, 28, УДПУ імені Павла Тичини, каб. 318
Email: v.m.kushnir@udpu.edu.ua
Телефон: (04744) 3-45-33