Кучай Тетяна Петрівна

Кучай Тетяна Петрівна
доктор педагогічних наук, доцент

Освіта:

У 2008 закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за спеціальністю Початкове навчання.

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

У 2016 році захистила докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук.

Професійна кар’єра:

2005 – 2007 роки – вчитель англійської мови ЗОШ №10 м. Умані.

2007 – 2010  роки – навчання в аспірантурі.

2010 – 2011 роки – старший викладач кафедри педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту Черкаського національного університету ім. Богдана  Хмельницького.

2011 –  2013 роки – доцент кафедри дошкільної і початкової освіти.

2013 – 2015 роки – навчання в докторантурі.

У 2016  році – доцент кафедри дошкільної і початкової освіти Черкаського національного університету ім. Богдана  Хмельницького.

З 2017 року і до нині професор кафедри педагогіки та психології Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці II.

З 2019 року – професор кафедри психології та педагогіки розвитку дитини за сумісництвом, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Наукова діяльність:

Сфера наукових інтересів: проблема підготовки фахівців початкової освіти до інноваційних технологій.

Кандидат педагогічних наук з 2010 року.

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності Загальна педагогіка та історія педагогіки.

У 2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю  Загальна педагогіка та історія педагогіки; Теорія та методика виховання.

Автор понад 60 публікацій у наукових фахових виданнях, журналах та збірниках тез науково-практичних конференцій різного рівня.

Автор монографії «Система професійної підготовки вчителів початкових класів до морально-етичного виховання учнів в університетах Японії», навчальних посібників «Обдарованість: проблеми, пошуки, перспективи», «Роль сім’ї та школи у навчанні та вихованні учнів початкових класів Японії» та ін.