Кравчук Неля Павлівна

Кравчук Неля Павлівна

заступник декана з цивільного захисту, кандидат педагогічний наук, доцент, доцент

 

Науковий ступінь, вчене звання, посада

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент

Облікові записи науковця

ORCID; Google Scholar; Publons

Обов’язки

 • відповідальна за студентське життя в гуртожитку
 • заступник декана з цивільного захисту

Дисципліни, що викладає

 • психологія конфлікту
 • дошкільна лінгводидактика
 • здоров’язбережувальні технології в закладі освіти
 • соціальна психологія
 • соціальна педагогіка

Освіта

 • 1991–1993 рр. − Уманське державне педагогічне училище ім. Т. Г. Шевченка;
 • 1994–1997рр. − Уманський державний педагогічний інститут імені Павла Тичини (нині Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини) за спеціальністю «Дошкільне виховання»; кваліфікація: «Викладач дошкільної педагогіки і психології. Вихователь дітей дошкільного віку»;
 • 2014–2017 рр. – аспірантура Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Спеціальність: 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

Професійний і науковий інтерес

 • сфера наукових інтересів охоплює спектр проблем з соціальної педагогіки та психології, порівняльної і диференціальної психології та психології конфлікту;
 • тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти «Формування здоров’язбережувальної компетентності у майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі фахової підготовки»;
 • член науково-дослідної лабораторії: «Дошкільна освіта: історія, перспективи розвитку в ХХІ столітті»;
 • член науково-методичного центру психологічного та дидактичного супроводу НУШ;
 • член Регіонального центру розвитку дитини «Дивосвіт»;
 • керівник науково-дослідного студентського гуртка «Психолого-педагогічні особливості організації освітнього процесу закладів дошкільної освіти».

 

Контактна інформація

Службова адреса: м. Умань, вул. Садова, 28 УДПУ імені Павла тичини, каб. 319

E-mail: n.kravchuk@udpu.edu.ua

Телефон: (04744) 3-45-33