Конференція 15.04.2021.

Міністерство освіти і науки України

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Факультет дошкільної та спеціальної освіти

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти

 

Запрошуємо Вас взяти участь у

Всеукраїнській науково-практичній конференції

для науковців, педагогічних працівників, студентів!

«ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВʼЯЗБЕРІГАЮЧИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ: ПРОБЛЕМИ, РОЗВИТОК, СУПРОВІД»,

 яка відбудеться 15 квітня 2021 року в м. Умань.

 

Тематичні напрями:

  • Новітні підходи до формування здоров’язберігаючих компетенцій дошкільників.
  • Психолого-педагогічний супровід формування здоров’язбережувальної компетенції дітей та підлітків.
  • Формування у дітей з особливими освітніми потребами здоров’язбережувальної компетенції.

 

Програма проведення конференції:

9.30-10.00 – реєстрація учасників конференції;

10.00-11.30 – пленарне засідання;

11.30-12.00 – кава-брейк;

12.00-14.00 – секційні засідання.

 

Форми участі у конференції:

  • виступ на пленарному засіданні;
  • виступ на секційному засіданні;
  • заочна участь.

 

Планується видання збірника тез доповідей після проведення конференції.

 

Для участі у роботі конференції необхідно до 10.04.2021 р. надіслати на адресу оргкомітету konferentsiia.uman@gmail.com :

  • заявку на участь у конференції (зразок додається);
  • текст тез;
  • чек про оплату друку тез.

 

Обсяг тез 3-5 повних сторінок тексту формату А-4 українською мовою, інтервал 1,5, шрифт Times New Roman, кегль 14 у редакторі MS WORD for Windows (версія не нижче 6.0). Параметри сторінки: поле зверху – 2.0 см, знизу – 2.0 см, ліворуч – 3.0 см, праворуч – 1.0 см.

Подавати відредагований текст (без нумерації сторінок) з вказаними відомостями про автора (прізвище, ініціали, місце роботи, навчання). На окремому аркуші після тексту додається заявка на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції (за зразком).

Оргкомітет не несе відповідальності за друк і розсилання збірника у випадку відсутності контактних телефонів та повної адреси. Збірник видається за кошти фізичних та юридичних осіб. Вартість 1 сторінки становить 50 грн. Кошти за оплату тез надсилати на розрахунковий рахунок 4149 4991 4275 8869 (ПриватБанк), отримувач: Хрипун Дар’я Миколаївна. Призначення платежу: за тези. Обовʼязково вказати прізвище відправника.

 

Матеріали просимо надсилати за адресою:

20303, вул. Садова, 28, ауд. 321, м. Умань, Черкаська область на ім’я Черніченко Людмила Анатоліївна.

Телефони для довідок:

(04744) 3-45-33 (робочий), 098-889-62-04 (моб.).

E-mail: konferentsiia.uman@gmail.com

Оргкомітет.

 

Заявка

на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції

«Формування здоров’язберігаючих компетенцій дітей та молоді: проблеми, розвиток, супровід»

яка відбудеться 15 квітня 2021 року в м. Умань

Назва доповіді

 

 
Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю)  
Повна адреса учасника конференції  
Повна назва ЗВО /установи/ організації учасника конференції  
Посада  
Науковий ступінь  
Вчене звання  

Контактні телефони

(роб., дом., мобільний – обов’язково)

E-mail  

Участь у конференції:

–         виступ на пленарному засіданні;

–         виступ на секційному засіданні;

–         заочна участь

(потрібне вказати)

 

 

 

Зразок оформлення статей

 

 

Іванов І. І.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

 

ЕКОЛОГО-ВАЛЕОЛОГІЧНЕ

ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ