Конференція 18.04.2019

Міністерство освіти і науки України

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Факультет дошкільної та спеціальної освіти

Кафедра спеціальної освіти

 

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції науковців, педагогічних працівників, студентів!

«Формування здоровʼязберігаючих компетенцій дітей та молоді: проблеми, розвиток, супровід»,

 яка відбудеться 18 квітня 2019 року в м. Умань.

Тематичні напрями:

  • Новітні підходи до формування здоров’язберігаючих компетенцій дошкільників.
  • Психолого-педагогічний супровід формування здоров’язбережувальної компетенції дітей та підлітків.
  • Формування у дітей з особливими потребами здоров’язбережувальної компетенції.

 

Програма проведення конференції:

9.30-10.00 – реєстрація учасників конференції;

10.00-11.00 – пленарне засідання;

11.00-11.30 – кава-брейк;

11.30-13.00 – секційні засідання.

Форми участі у конференції:

  • виступ на пленарному засіданні;
  • виступ на секційному засіданні;
  • заочна участь.

До початку роботи конференції планується видання збірника тез доповідей.

Для участі у роботі конференції необхідно до 01.04.2018р. надіслати на адресу оргкомітету kaf_spets_osv@ukr.net:

  • заявку на участь у конференції (зразок додається);
  • текст тез.

Обсяг тез від 3 повних сторінок тексту формату А-4 українською мовою, інтервал 1,5, шрифт Times New Roman, кегль 14 у редакторі MS WORD for Windows (версія не нижче 6.0). Параметри сторінки: поле зверху – 2.0 см, знизу – 2.0 см, ліворуч – 3.0 см, праворуч – 1.0 см.

Подавати відредагований текст (без нумерації сторінок) з вказаними відомостями про автора (прізвище, ініціали, місце роботи, навчання). На окремому аркуші після тексту додається заявка на участь у Всеукранській науково-практичній конференції (за зразком).

Оргкомітет не несе відповідальності за друк і розсилання збірника у випадку відсутності контактних телефонів та повної адреси.

Збірник видається за кошти фізичних та юридичних осіб.  Вартість 1 сторінки становить 45 грн. 

Матеріали просимо надсилати за адресою:

20303, вул. Садова, 28, ауд. 321, м. Умань, Черкаська область

на ім’я Пʼясецька Н.А.

E-mail: kaf_spets_osv@ukr.net

Телефони для довідок:

(04744) 3-45-33 (робочий), 096-70-17-666 (моб.).

Оргкомітет.

 

Заявка

на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції

«Формування здоров’язберігаючих компетенцій дітей та молоді: проблеми, розвиток, супровід»

Назва доповіді

 

 
Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю)  
Повна адреса учасника конференції  
Повна назва ЗВО /установи/ організації учасника конференції  
Посада  
Науковий ступінь  
Вчене звання  

Контактні телефони

(роб., дом., мобільний – обов’язково)

 
E-mail  
Факс  

Участь у конференції:

–         виступ на пленарному засіданні;

–         виступ на секційному засіданні;

–         заочна участь

(потрібне вказати)

 

 

Зразок оформлення статей

 

 

Іванов І. І.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

 

ЕКОЛОГО-ВАЛЕОЛОГІЧНЕ

ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ