Конференція 29.04.2021

Міністерство освіти і науки України

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Факультет дошкільної та спеціальної освіти

 

Запрошуємо Вас взяти участь у XІХ Всеукраїнській студентській

науково-практичній конференції

«Особливості організації життєдіяльності дитини

у сучасному дошкіллі»

яка відбудеться 29 квітня 2021 року в м. Умань

 

Тематичні напрями:

  • Психолого-педагогічний супровід формування особистості дитини дошкільного віку.
  • Проектування соціокультурного середовища ЗДО як фактора розвитку особистості дитини.
  • Організація педагогічної взаємодії сім’ї та ЗДО на засадах партнерства.

 

Програма проведення конференції:

9.30-10.00 – реєстрація учасників конференції;

10.00-11.00 – пленарне засідання;

11.00-11.30 – кава-брейк;

11.30-13.00 – секційні засідання.

 

Форми участі у конференції:

  • виступ на пленарному засіданні;
  • виступ на секційному засіданні;
  • заочна участь.

 

Після проведення конференції планується видання збірника тез доповідей.

Для участі у роботі конференції необхідно до 20.04.2021 р. надіслати на адресу оргкомітету kaf-pppi@meta.ua :

  • заявку на участь у конференції (зразок додається);
  • текст тез;
  • чек про оплату тез.

 

Обсяг тез від 3 повних сторінок тексту формату А-4 українською мовою, інтервал 1,5, шрифт Times New Roman, кегль 14 у редакторі MS WORD of Windows (версія не нижче 6.0). Параметри сторінки: поле зверху – 2.0 см, знизу – 2.0 см, ліворуч – 3.0 см, праворуч – 1.0 см.

Подавати відредагований текст (без нумерації сторінок) з вказаними відомостями про автора (прізвище, ініціали, місце роботи, навчання). На окремому аркуші після тексту додається заявка на участь у регіональній науково-практичній конференції (за зразком).

Оргкомітет не несе відповідальності за друк і розсилання збірника у випадку відсутності контактних телефонів та повної адреси.

Збірник видається за кошти фізичних та юридичних осіб. Вартість 1 сторінки становить 50 грн.

 

Матеріали просимо надсилати за адресою:

20303, вул. Садова, 28, ауд. 318, м. Умань, Черкаська область

на ім’я Залізняк Алла Миколаївна, Карнаух Леся Петрівна

Телефони для довідок: тел. 04744-3-45-33; 068-289-76-05, 093-076-28-02,

e-mail: kaf-pppi@meta.ua

 

Оргкомітет.

 

Заявка

на участь у XІХ Всеукраїнській студентській

науково-практичній конференції

«Особливості організації життєдіяльності дитини

у сучасному дошкіллі»,

яка відбудеться 29 квітня 2021 року в м. Умань

 

Назва доповіді

 

 
Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю)  
Повна адреса учасника конференції  
Повна назва ЗВО /установи/ організації учасника конференції  
Посада наукового керівника  
Науковий ступінь наукового керівника  
Вчене звання наукового керівника  

Контактні телефони

(роб., дом., мобільний – обов’язково)

 
E-mail  

Участь у конференції:

–         виступ на пленарному засіданні;

–         виступ на секційному засіданні;

–         заочна участь

(потрібне вказати)

 

 

 

Зразок оформлення тез

 

 

Іванов І. І.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

 

ЕКОЛОГО-ВАЛЕОЛОГІЧНЕ

ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ