Конференція 25.04.2019

Міністерство освіти і науки України

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Факультет дошкільної та спеціальної освіти

 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у XVІІ Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції

«Особливості організації життєдіяльності дитини

у сучасному дошкіллі»

яка відбудеться 25 квітня 2019 року в м. Умань.

Тематичні напрями:

  • Психолого-педагогічний супровід формування особистості дитини дошкільного віку.
  • Проектування соціокультурного середовища ЗДО як фактора розвитку особистості дитини.
  • Організація педагогічної взаємодії сім’ї та ЗДО на засадах партнерства.

 

Програма проведення конференції:

9.30-10.00 – реєстрація учасників конференції;

10.00-11.00 – пленарне засідання;

11.00-11.30 – кава-брейк;

11.30-13.00 – секційні засідання.

Форми участі у конференції:

  • виступ на пленарному засіданні;
  • виступ на секційному засіданні;
  • заочна участь.

До початку роботи конференції планується видання збірника тез доповідей.

Для участі у роботі конференції необхідно до 15.04.2019р. надіслати на адресу оргкомітету anytaleo2507@gmail.com:

  • заявку на участь у конференції (зразок додається);
  • текст тез.

Обсяг тез від до 5 повних сторінок тексту формату А-4 українською мовою, інтервал 1,5, шрифт Times New Roman, кегль 14 у редакторі MS WORD for Windows (версія не нижче 6.0). Параметри сторінки: поле зверху – 2.0 см, знизу – 2.0 см, ліворуч – 3.0 см, праворуч – 1.0 см.

Подавати відредагований текст (без нумерації сторінок) з вказаними відомостями про автора (прізвище, ініціали, місце роботи, навчання). На окремому аркуші після тексту додається заявка на участь у регіональній науково-практичній конференції (за зразком).

Оргкомітет не несе відповідальності за друк і розсилання збірника у випадку відсутності контактних телефонів та повної адреси.

Збірник видається за кошти фізичних та юридичних осіб. Вартість 1 сторінки становить 45 грн. 

Матеріали просимо надсилати за адресою:

20303, вул. Садова, 28, ауд. 321, м. Умань, Черкаська область

на ім’я Чередник Анна Анатоліївна

e-mail: anytaleo2507@gmail.com

Телефони для довідок: тел. 04744-3-45-33; 098-889-62-04, 093-008-11-92

Оргкомітет.

 

Заявка

на участь у XVІІ Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції

«Особливості організації життєдіяльності дитини

у сучасному дошкіллі»

Назва доповіді

 

 
Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю)  
Повна адреса учасника конференції  
Повна назва ЗВО /установи/ організації учасника конференції  
Посада наукового керівника  
Науковий ступінь наукового керівника  
Вчене звання наукового керівника  

Контактні телефони

(роб., дом., мобільний – обов’язково)

 
E-mail  
Факс  

Участь у конференції:

–         виступ на пленарному засіданні;

–         виступ на секційному засіданні;

–         заочна участь

(потрібне вказати)

 

 

Зразок оформлення тез

 

 

Іванов І. І.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

 

ЕКОЛОГО-ВАЛЕОЛОГІЧНЕ

ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ