Конференція 24.09.2020

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСТИТЕТ

ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ

Шановні науковці, викладачі, педагогічні працівники, студенти!

 

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі Регіонального науково‒практичній  конференції «Світ дошкільного дитинства: актуальні проблеми і перспективи», який відбудеться 24 вересня 2020 року на базі факультету дошкільної та спеціальної освіти Уманського державний педагогічний університету імені Павла Тичини.

 Тематичні напрями конференції:

  • Тенденції розвитку сучасної дошкільної освіти.
  • Психолого‒педагогічні особливості розвитку дошкільників.
  • Інклюзивна освіта в ЗДО.
  • Професійна підготовка педагогів дошкільної та спеціальної освіти.

 

Форма участі: очна, заочна, дистанційна.

Умови участі: до 15.09.2020 р. необхідно надіслати на адресу оргкомітету  наступні матеріали (кожен в окремому файлі):

  • заявку на участь у конференції (зразок додається) ‒ назва файлу «Прізвище учасника конференції_заявка»;
  • електронний варіант тез у форматі doc. ‒ назва файлу «Прізвище учасника конференції_тези»;
  • від скановану електронну копію квитанції про оплату ‒ назва файлу «Прізвище учасника конференції_оплата друку тез».

 

 

Вимоги до оформлення матеріалів конференції:

До оргкомітету приймаються матеріали у вигляді електронної версії загальним обсягом 3-4 сторінки друкованого тексту українською мовою, формат А4.

Стандарти : міжрядковий  інтервал 1,5; шрифт Times New Roman, кегль 14, кегль ‒14, редактор WORD. Параметри сторінки: поле зверху – 2.0 см, знизу – 2.0 см, ліворуч – 3.0 см, праворуч – 1.0 см.

Подавати відредагований текст (без нумерації сторінок) з вказаними відомостями про автора (прізвище, ініціали, посада та місце роботи, навчання).

Бібліографічні джерела наводяться в алфавітному порядку.

На окремому аркуші додається заявка на участь у регіональній науково‒практичній  конференції (за зразком).

Оргкомітет не несе відповідальності за друк і розсилання збірника у випадку відсутності контактних телефонів та повної адреси.

За достовірність фактів, цитат, власних імен, посилань на літературні джерела та інші відомості відповідають автори публікацій.

 

Збірник видається за кошти  фізичних та юридичних осіб. Вартість 1 сторінки тез становить 40 грн.

 

Призначення платежу: за тези

Грошові перекази просимо здійснювати за адресою:

20303, вул. Садова 28, к. 318, м. Умань, Черкаська область, на ім’я Залізняк Алла Миколаївна.

 

Контакти оргкомітету:

e-mail: zalsznyak@i.ua

Контактна особа: Залізняк Алла Миколаївна

 

 

Телефони для довідок

068-289-76-05 (моб.)

(04744) 3-45-33 (робочий)

 

 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

 

Гаврилюк С. М.

доктор. пед. наук, проф. кафедри дошкільної освіти

Уманський державний педагогічний університет

імені Павла Тичини.

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО‒ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ

ТЕАТРАЛЬНО-ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

Текст тез…. Текст тез….Текст тез….Текст тез….

Список використаних джерел :

1….

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА

на участь  у  регіонального науково‒практичній  конференції

«Світ дошкільного дитинства: актуальні проблеми і перспективи»

 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю)  
Повна адреса учасника конференції  
Повна назва ВНЗ /установи/ організації учасника конференції  
Посада  
Науковий ступінь  
Вчене звання  

Контактні телефони

(роб., дом. чи мобільний – обов’язково)

 
E-mail  
Напрям роботи конференції  
Назва доповіді  

 

Чекаємо на Вас!