Конференція 25.03.2021.

Міністерство освіти і науки України

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Факультет дошкільної та спеціальної освіти

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти

 

Запрошуємо Вас взяти участь у

Всеукраїнській науково-практичній конференції

«СПЕЦІАЛЬНА ТА ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА:

ТЕОРІЯ, МЕТОДИКА, ПРАКТИКА»,

 яка відбудеться дистанційно 25 березня 2021 року

за адресою вул. Садова, 28, кабінет 413, м. Умань

 

Тематичні напрями:

  • Теоретичні основи спеціальної та інклюзивної освіти в умовах сучасності.
  • Методичні аспекти інклюзивної та корекційної педагогіки.
  • Психолого-педагогічний супровід навчання, виховання та розвитку осіб з особливими освітніми потребами в інклюзивному освітньому середовищі.
  • Передовий психолого-педагогічний досвід навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах реалізації Концепції «Нової української школи».

 

Форми участі у конференції:

  • виступ на пленарному засіданні;
  • виступ на секційному засіданні.

 

Планується видання збірника тез доповідей після проведення конференції.

Для участі у роботі конференції необхідно до 20.03.2021 р. надіслати на адресу оргкомітету konferentsiia.uman@gmail.com :

  • заявку на участь у конференції (зразок додається);
  • текст тез;
  • квитанцію про оплату тез.

 

Обсяг тез 3-5 сторінок тексту формату А-4 українською мовою, інтервал 1,5, шрифт Times New Roman, кегль 14 у редакторі MS WORD for Windows (версія не нижче 6.0). Параметри сторінки: поле зверху – 2.0 см, знизу – 2.0 см, ліворуч – 3.0 см, праворуч – 1.0 см.

Подавати відредагований текст (без нумерації сторінок) з вказаними відомостями про автора (прізвище, ініціали, місце роботи, навчання). На окремому аркуші після тексту додається заявка на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції (за зразком).

Оргкомітет не несе відповідальності за друк і розсилання збірника у випадку відсутності контактних телефонів та повної адреси.

Збірник видається за кошти фізичних та юридичних осіб. Вартість 1 сторінки становить 50 грн. Кошти за оплату тез надсилати на розрахунковий рахунок 4149 4991 4275 8869 (ПриватБанк), отримувач: Хрипун Дар’я Миколаївна. Призначення платежу: за тези. Обовʼязково вказати прізвище відправника. Друк для докторів наук та професорів безкоштовний.

 

Матеріали просимо надсилати за адресою:

20303, вул. Садова, 28, ауд. 321, м. Умань, Черкаська область

на ім’я Слатвінська Анна Анатоліївна.

Телефони для довідок:

(04744) 3-45-33 (робочий), 093-225-51-13, 098-889-62-04 (моб.).

E-mail: konferentsiia.uman@gmail.com

Оргкомітет. 

Заявка

для участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції

«Спеціальна та інклюзивна освіта: теорія, методика, практика»,

яка відбудеться 25 березня 2021 року в м. Умань

 

Назва доповіді

 

Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю)
Повна адреса учасника конференції
Повна назва ЗВО /установи/ організації учасника конференції
Посада
Науковий ступінь
Вчене звання

Контактні телефони

(роб., дом., мобільний – обов’язково)

E-mail

Участь у конференції:

–        виступ на пленарному засіданні;

–        виступ на секційному засіданні;

–        очна/заочна участь

(потрібне вказати)

 

 

Зразок оформлення тез

 

 

Іванов І. І.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

 

ЕКОЛОГО-ВАЛЕОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ