Конференція 10.04.2020

Міністерство освіти і науки України

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Факультет дошкільної та спеціальної освіти

Кафедра спеціальної освіти

 

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції

«Спеціальна та інклюзивна освіта: теорія, методика, практика»,

 яка відбудеться 10 квітня 2020 року в м. Умань

Тематичні напрями:

  • Теоретичні основи спеціальної та інклюзивної освіти в умовах сучасності.
  • Методичні аспекти інклюзивної та корекційної педагогіки.
  • Психолого-педагогічний супровід навчання, виховання та розвитку осіб з особливими освітніми потребами в інтегрованому та інклюзивному освітньому середовищі.
  • Передовий психолого-педагогічний досвід навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах реалізації Концепції «Нової української школи».

 

Програма проведення конференції:

10.30-11.00 – реєстрація учасників конференції;

11.00-12.30 – пленарне засідання;

12.30-13.00 – кава-брейк;

13.30-14.00 – секційні засідання.

 

Форми участі у конференції:

  • виступ на пленарному засіданні;
  • виступ на секційному засіданні;
  • очна/заочна участь.

 

До початку роботи конференції планується видання збірника тез доповідей.

Для участі у роботі конференції необхідно до 01.04.2020 р. надіслати на адресу оргкомітету anytaleo2507@gmail.com:

  • заявку на участь у конференції (зразок додається);
  • текст тез;
  • квитанцію про оплату тез.

 

Обсяг тез до 5 повних сторінок тексту формату А-4 українською мовою, інтервал 1,5, шрифт Times New Roman, кегль 14 у редакторі MS WORD for Windows (версія не нижче 6.0). Параметри сторінки: поле зверху – 2.0 см, знизу – 2.0 см, ліворуч – 3.0 см, праворуч – 1.0 см.

Подавати відредагований текст (без нумерації сторінок) з вказаними відомостями про автора (прізвище, ініціали, місце роботи, навчання). На окремому аркуші після тексту додається заявка на участь у всеукраїнській науково-практичній конференції (за зразком).

Оргкомітет не несе відповідальності за друк і розсилання збірника у випадку відсутності контактних телефонів та повної адреси.

Збірник видається за кошти фізичних та юридичних осіб. Вартість 1 сторінки становить 50 грн. Кошти за оплату тез надсилати на розрахунковий рахунок 4149 4991 2979 2584 (ПриватБанк), отримувач: Хрипун Дар’я Миколаївна. Призначення платежу: за тези. Обовʼязково вказати прізвище відправника. Друк для докторів наук та професорів безкоштовний.

 

Матеріали просимо надсилати за адресою:

20303, вул. Садова, 28, ауд. 321, м. Умань, Черкаська область

на ім’я Чередник А. А.

Телефони для довідок:

(04744) 3-45-33 (робочий)093-008-11-92, 098-889-62-04 (моб.). E-mail: anytaleo2507@gmail.com

Оргкомітет.

Заявка

на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції

«Інклюзивна освіта: теорія, методика, практика»,

яка відбудеться 10 квітня 2020 року в м. Умань

 

Назва доповіді

 

 
Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю)  
Повна адреса учасника конференції  
Повна назва ЗВО /установи/ організації учасника конференції  
Посада  
Науковий ступінь  
Вчене звання  

Контактні телефони

(роб., дом., мобільний – обов’язково)

 
E-mail  
Факс  

Участь у конференції:

–         виступ на пленарному засіданні;

–         виступ на секційному засіданні;

–         очна/заочна участь

(потрібне вказати)

 

 

 

Зразок оформлення тез

 

 

Іванов І. І.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

 

ЕКОЛОГО-ВАЛЕОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ