Конференція 28.03.2019

Міністерство освіти і науки України

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Факультет дошкільної та спеціальної освіти

Кафедра спеціальної освіти

 

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції

«Інклюзивна освіта:теорія, методика, практика»,

 яка відбудеться 28 березня 2019 року в м. Умань.

Тематичні напрями:

  • Загально-теоретичні основи інклюзивної освіти
  • Методичні аспекти інклюзивної педагогіки
  • Психолого-педагогічний супровід інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами
  • Передовий психолого-педагогічний досвід реалізації інклюзивної практики

 

Програма проведення конференції:

10.30-11.00 – реєстрація учасників конференції;

11.00-12.30 – пленарне засідання;

12.30-13.00 – кава-брейк;

13.30-14.00 – секційні засідання.

Форми участі у конференції:

  • виступ на пленарному засіданні;
  • виступ на секційному засіданні;
  • очна/заочна участь.

До початку роботи конференції планується видання збірника тез доповідей.

Для участі у роботі конференції необхідно до 18.03.2018 р. надіслати на адресу оргкомітету anytaleo2507@gmail.com:

  • заявку на участь у конференції (зразок додається);
  • текст тез;
  • квитанцію про оплату тез.

Обсяг тез до 5 повних сторінок тексту формату А-4 українською мовою, інтервал 1,5, шрифт Times New Roman, кегль 14 у редакторі MS WORD for Windows (версія не нижче 6.0). Параметри сторінки: поле зверху – 2.0 см, знизу – 2.0 см, ліворуч – 3.0 см, праворуч – 1.0 см.

Подавати відредагований текст (без нумерації сторінок) з вказаними відомостями про автора (прізвище, ініціали, місце роботи, навчання). На окремому аркуші після тексту додається заявка на участь у всеукраїнській науково-практичній конференції (за зразком).

Оргкомітет не несе відповідальності за друк і розсилання збірника у випадку відсутності контактних телефонів та повної адреси.

Збірник видається за кошти фізичних та юридичних осіб. Вартість 1 сторінки становить 45 грн. Кошти за оплату тез надсилати на розрахунковий рахунок 5168 7573 0613 8084 в ПАТ ПриватБанк, отримувач: Чередник Анна Анатоліївна. Призначення платежу: за тези. Обовʼязково вказати прізвище відправника. Друк для докторів наук та професорів безкоштовний.

Матеріали просимо надсилати за адресою:

20303, вул. Садова, 28, ауд. 321, м. Умань, Черкаська область

на ім’я Чередник А. А.

E-mail: anytaleo2507@gmail.com

Телефони для довідок:

(04744) 3-45-33 (робочий)

0930081192, 0988896204 (моб.).

Оргкомітет.

Заявка

на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції

«Інклюзивна освіта:теорія, методика, практика»

Назва доповіді

 

Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю)
Повна адреса учасника конференції
Повна назва ЗВО /установи/ організації учасника конференції
Посада
Науковий ступінь
Вчене звання

Контактні телефони

(роб., дом., мобільний – обов’язково)

E-mail
Факс
Участь у конференції:

–         виступ на пленарному засіданні;

–         виступ на секційному засіданні;

–         очна/заочна участь

(потрібне вказати)

 

Зразок оформлення тез

 

 

Іванов І. І.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

 

ЕКОЛОГО-ВАЛЕОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ