Конференція 25.11.2021

Збірник по конференції 2021

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ

ФАКУЛЬТЕТ ДОШКІЛЬНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ РОЗВИТКУ ДИТИНИ

 

Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції

«Психолого-педагогічний супровід розвитку особистості дитини в умовах закладу дошкільної освіти і сім’ї»,

 яка відбудеться 25 листопада 2021 року в м. Умань.

Тематичні напрями:

  • Педагогічний супровід розвитку дітей дошкільного віку в умовах сучасного закладу освіти;
  • Сім’я як психолого-педагогічний чинник розвитку особистості дошкільника;
  • Використання інноваційних технологій у процесі розвитку особистості дитини;
  • Психолого-педагогічна підтримка дитини у реаліях сьогодення;
  • Психологічні умови створення інклюзивного освітнього простору в сучасних закладах дошкільної освіти.

 

Програма проведення конференції:

9.30-10.00 – реєстрація учасників конференції;

10.00-11.00 – пленарне засідання;

11.00-11.30 – кава-брейк;

11.30-13.00 – секційні засідання.

 

Форми участі у конференції:

  • виступ на пленарному засіданні;
  • виступ на секційному засіданні;
  • заочна участь.

 

До початку роботи конференції планується видання збірника тез доповідей.

Для участі у роботі конференції необхідно до 10.11.2021 р. надіслати на адресу оргкомітету kaf-pppi@meta.ua:

  • заявку на участь у конференції (зразок додається);
  • текст статті (тез).

 

Обсяг тез від 3 повних сторінок тексту формату А-4 українською мовою, інтервал 1,5, шрифт Times New Roman, кегль 14 у редакторі MS WORD of Windows (версія не нижче 6.0). Параметри сторінки: поле зверху – 2.0 см, знизу – 2.0 см, ліворуч – 3.0 см, праворуч – 1.0 см.

Подавати відредагований текст (без нумерації сторінок) з вказаними відомостями про автора (прізвище, ініціали, місце роботи, навчання). На окремому аркуші після тексту додається заявка на участь у регіональній науково-практичній конференції (за зразком).

Оргкомітет не несе відповідальності за друк і розсилання збірника у випадку відсутності контактних телефонів та повної адреси.

Збірник видається за кошти фізичних та юридичних осіб. Вартість 1 сторінки становить 50 грн.

Матеріали просимо надсилати за адресою:

e-mail: kaf-pppi@meta.ua; olga@maistruk.com

Телефони для довідок: 0634699494 (Мельникова Ольга Миколаївна); (04744) 3-45-33 (робочий).

Оргкомітет.

 

Заявка

на участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції

«Психолого-педагогічний супровід розвитку особистості дитини в умовах закладу дошкільної освіти і сім’ї»

Назва доповіді

 

Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю)
Повна адреса учасника конференції
Повна назва ЗВО /установи/ організації учасника конференції
Посада
Науковий ступінь
Вчене звання

Контактні телефони

(роб., дом., мобільний – обов’язково)

E-mail
Факс

Участь у конференції:

–         виступ на пленарному засіданні;

–         виступ на секційному засіданні;

–         заочна участь

(потрібне вказати)

 

Зразок оформлення статей

 

Журавко Т.В.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

 

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ У ГРУПІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ