Конференція 12.11.2021

Міністерство освіти і науки України

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Факультет дошкільної та спеціальної освіти 


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги!

 

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуалізація творчого професійного потенціалу майбутніх фахівців дошкільної освіти», яка відбудеться 12 листопада 2021 року на базі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (м. Умань).

 

Мета конференції: залучити учасників до актуальних питань професійної підготовки сучасних фахівців, розв’язання практичних проблем формування творчого професійного потенціалу майбутніх вихователів.

 

Учасники: науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти, педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, дошкільної та позашкільної освіти, методисти методичних служб, аспіранти, докторанти, здобувачі та студенти закладів вищої освіти.

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 

  1. Теоретичні основи розвитку творчого потенціалу особистості.
  2. Організаційно-педагогічні умови актуалізації творчого професійного потенціалу майбутніх фахівців дошкільної освіти.
  3. Організація розвивального освітньо-творчого простору вищого навчального закладу для розвитку професійно-творчого потенціалу майбутніх фахівців дошкільної освіти.
  4. Використання інноваційних технологій у розвитку творчого професійного потенціалу майбутніх фахівців дошкільної освіти.

 

Форма участі: очна, дистанційна.

Запрошуються науковці, науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, районних (міських) методичних кабінетів, керівники освітніх закладів, вихователі закладів дошкільної освіти, всі зацікавлені особи.

 

Умови участі: до 05.11.2021 р. необхідно надіслати на адресу оргкомітету наступні матеріали (кожен в окремому файлі):

  • заявку на участь у конференції (зразок додається);
  • текст статті (тез);
  • квитанцію про оплату.

За бажанням учасників конференції можна подати статтю у фаховий збірник, який входить до науково метричної бази Copernicus (вимоги до статей на сайті http://nauka.udpu.org.ua/redaktsijnyj-viddil/vydannya-universytetu/fahovi-vidannia)

 

Вимоги до оформлення матеріалів конференції:

Обсяг тез від 3 повних сторінок тексту формату А-4 українською мовою, інтервал 1,5; шрифт Times New Roman, кегль 14 у редакторі MS WORD for Windows (версія не нижче 6.0). Параметри сторінки: поле зверху – 2.0 см, знизу – 2.0 см, ліворуч – 3.0 см, праворуч – 1.0 см. Після тексту тез обов’язково подати список використаної літератури, оформлений за правилами бібліографічного опису (Бюлетень ВАК України, № 5, 2009 р.). Список використаної літератури подавати за алфавітним порядком, а посилання на них у тексті робити у квадратних дужках за таким зразком: [3, с. 155] – перша цифра – порядок джерела в списку літератури, а друга – номер сторінки. Подавати відредагований текст (без нумерації сторінок) з вказаними відомостями про автора (прізвище, ініціали, посада та місце роботи, навчання).

Оргкомітет не несе відповідальності за друк і розсилання збірника у випадку відсутності контактних телефонів та повної адреси.

Вартість 1 сторінки тез становить 50 грн. Організаційний внесок – 100 грн.

Матеріали просимо надсилати за адресом:

20303, вул. Садова 28, к. 318, м. Умань, Черкаська область, на ім’я Кривда В.М.,

або на E-mail: dutunaped@gmail.com.

Телефони для довідок:    моб.:  067-877-81-31 Гаврилюк Світлана Миколаївна

 

З А Я В К А

на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції

«Актуалізація творчого професійного потенціалу майбутніх фахівців дошкільної освіти»

ПІБ (повністю)  
Науковий ступінь  
Вчене звання  
Посада  
Навчальний заклад  
Тема доповіді (тез)  
Адреса, індекс  
Телефон  
Електронна пошта  

Форма участі в конференції (очна / дистанційна)