Конференція 16.05.2019

Міністерство освіти і науки України

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Факультет дошкільної та спеціальної освіти

Шановні колеги!

 

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції

«Інноваційна діяльність сучасного вихователя в інформаційному просторі»,

 яка відбудеться 16 травня 2019 року на базі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (м. Умань).

Тематичні напрями конференції:

  • Підготовка майбутніх вихователів до професійної інноваційної діяльності;
  • Формування інноваційного простору дошкільної і спеціальної освіти;
  • Сучасні підходи використання інформаційно-комунікаційних технологій для підвищення фахової майстерності вихователя.

Форма участі: очна, заочна, дистанційна.

Запрошуються науковці, науково-педагогічні працівники ЗВО, районних (міських) методичних кабінетів, керівники освітніх закладів, вихователі дошкільних закладів, всі зацікавлені особи.

 

Умови участі: до 01.11.2019 р. необхідно надіслати на адресу оргкомітету  наступні матеріали (кожен в окремому файлі):

  • заявку на участь у конференції (зразок додається);
  • текст статті (тез);
  • квитанцію про оплату.

За бажанням учасників конференції можна подати статтю у фаховий збірник, який входить до науково метричної бази Copernicus

 

Вимоги до оформлення матеріалів конференції:

Обсяг тез від 3 повних сторінок тексту формату А-4 українською мовою, інтервал 1,5; шрифт Times New Roman, кегль 14 у редакторі MS WORD for Windows (версія не нижче 6.0). Параметри сторінки: поле зверху – 2.0 см, знизу – 2.0 см, ліворуч – 3.0 см, праворуч – 1.0 см. Подавати відредагований текст (без нумерації сторінок) з вказаними відомостями про автора (прізвище, ініціали, посада та місце роботи, навчання).

Оргкомітет не несе відповідальності за друк і розсилання збірника у випадку відсутності контактних телефонів та повної адреси.

 

Вартість 1 сторінки тез становить 40 грн. Організаційний внесок – 50 грн.

Матеріали просимо надсилати за адресом:

20303, вул. Садова 28, к. 318, м. Умань, Черкаська область, на ім’я Кривда В.М.,

або на E-mail: dutunaped@gmail.com.

Телефони для довідок:     моб.:  063-78-06-788 Семчук Світлана Іванівна

Заявка

на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції

«Інноваційна діяльність сучасного вихователя в інформаційному просторі»

Назва доповіді  
Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю)  
Повна адреса учасника конференції  
Повна назва ВНЗ /установи/ організації учасника конференції  
Посада  
Науковий ступінь  
Вчене звання  

Контактні телефони

(роб., дом. чи мобільний – обов’язково)

 
E-mail  
 

 

Зразок оформлення тез

 

 

Тарасенко Т. П.,

к. пед.. н., доцент кафедри дошкільної освіти,

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

 

ІННОВАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУДОШКІЛЬНИКА