Міжнародна конференція 21.05.21 (українська)

Міністерство освіти і науки України

Національна академія педагогічних наук України

Інститут педагогіки

Відділ дошкільної освіти

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Факультет дошкільної та спеціальної освіти

Кафедра дошкільної освіти

Брестський державний університет БРДУ імені О. С. Пушкіна (Білорусь)

Гуманітарно-Природничий Університет ім. Яна Длугоша в Ченстохові

 Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Польща)

Казахський національний педагогічний університет ім. Абая (Казахстан)

Публічний інститут «Тракайський центр просвіти» (Литва)

Тракайський центр розвитку дорослих (Литва)

Вельмишановні колеги!

 

З А П Р О Ш У Є М О    В А С

21-22 травня 2021 року

до участі у III Міжнародній науково-практичній конференції

«СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ»

(заочна та дистанційна участь)

Напрями роботи конференції:

 

  1. Історичні та порівняльні аспекти модернізації технологій у закладах дошкільної освіти
  2. Особливості використання інноваційних технологій у закладах дошкільної освіти
  3. Сучасні технології підготовки та перепідготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти
  4. Інноваційні технології в управлінні закладами дошкільної освіти у період їх модернізації
  5. Інклюзивний підхід в інноваціях сучасного освітнього простору закладу дошкільної освіти
  6. Інші напрями сучасних досліджень у контексті інноваційних технології у дошкільній освіті

 

За результатами конференції планується підготовка та видання збірник науково-методичних праць УДПУ імені Павла Тичини, сертифікат участі з відповідними годинами та програма конференції.

 

Для участі у конференції необхідно:

  • надіслати до 01.05.2021р. на електронну адресу dutunaped@gmail.com (у окремих файлах з назвами на кшталт: Симоненко_стаття): заявку для участі у конференції (бланк заявки додається); текст фахової статті (10–12 сторінок), оформленої відповідно до вимог (інформація додається; вимоги до оформлення дивіться на сайті http://znp.udpu.edu.ua) або текст тез (до 3 сторінок);
  • повідомити до 15.05.2021р. на електронну адресу dutunaped@gmail.com або у телефонному режимі (095 109 47 48 – Швець Марія) про дистанційну участь у конференції у форматі відеовиступу.

Початок дистанційного пленарного засідання конференції: 21 травня 2021 року об 11.00 за адресою: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань, Черкаська обл., Україна. Робочі мови конференції: українська, польська, російська, англійська.

 

У рамках конференції заплановано проведення навчально-методичних семінарів та тренінгів. За результатами участі у семінарах та тренінгах будуть видаватися сертифікати.

 

Шановні колеги! Просимо, для уникання непорозумінь, сплачувати кошти за друк матеріалів конференції та участь у ній тільки після підтвердження у телефонному режимі факту прийняття до розгляду Ваших публікацій. Після підтвердження прийняття матеріалів надіслати на вказану електронну адресу копію квитанції про оплату.

 

Фінансові умови: вартість друкованого варіанту збірника тез (за умови не більше 3 сторінок тексту) – 150 грн., а статті для фахового збірника – 55 грн., друкованого варіанту програми конференції – 30 грн. (електронного варіанту – 10 грн.), друкованого варіанту сертифікату учасника конференції – 10 грн. Надсилання матеріалів конференції – «Новою поштою», за рахунок отримувача.

 

Редактори залишають за собою право не публікувати статті, які не відповідають тематиці конференції, та поточно редагувати матеріал. Відповідальність за зміст публікації повністю несуть її автори (автор).

 

Вимоги до оформлення тез доповідей:

Обсяг: 2‒5 сторінок. Стандарти: кегль 16 pt, міжрядковий інтервал – 1, абзацний відступ – 1,25 см, поля – 2 см, шрифт – Times New Roman.

Тези без списку джерел не приймаються!

______________________________________________________________________________________________________________________

Зразок оформлення тез:

Соломко Людмила,

к. пед. н., доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Україна

 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

 

Текст статті

 

Список використаних джерел (25 найменувань)

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ

У III Міжнародній науково-практичній конференції

«МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»,

яка відбудеться 21-22 травня 2021 року

(дистанційна, заочна участь)

Прізвище, ім’я, по батькові
Науковий ступінь, учене звання
Посада (повна назва)
Установа, країна
Домашня адреса, країна
Телефон
E-mail
Форма участі (дистанційна чи заочна)
Тема доповіді для виступу на пленарному засіданні (дистанційно)
Напрям конференції (назва наукової секції)
Чи бажаєте виступити на пленарному засіданні (дистанційно, шляхом прямого включення чи попереднього відеозапису виступу)?
Замовлення електронного варіанту збірника тез
Замовлення друкованого варіанту збірника тез
Замовлення електронного варіанту програми конференції
Замовлення друкованого варіанту програми конференції
Замовлення друкованого варіанту сертифіката учасника конференції
Адреса відділення «Нової пошти» для відправлення матеріалів конференції

Чекаємо Вашої участі!