Карнаух Леся Петрівна

Карнаух Леся Петрівна

 

Кафедра психології та педагогіки розвитку дитини

 

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічний наук, доцент

 

 Обов’язки

 • гарант освітньо-професійної програми Дошкільна освіта. Психологія першого рівня вищої освіти (бакалавр);
 • відповідальна за наукову діяльність на кафедрі психології та педагогіки розвитку дитини.

 Дисципліни, що викладає

 • психологія загальна;
 • основи загальної та дитячої психології;
 • психолого-педагогічні засади гендерної соціалізації особистості;
 • етнопсихологія;
 • гендерна педагогіка і психологія.

 Освіта

 • 1992 – 1994 рр. Уманське педагогічне училище імені Тараса Шевченка, спеціальність «Дошкільне виховання», кваліфікація «Вихователь у дошкільному закладі, методист дошкільного закладу»;
 • 1994 – 1997 рр. Уманський державний педагогічний інститут імені Павла Тичини (тепер Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини), спеціальність «Дошкільне виховання», кваліфікація «Викладач дошкільної педагогіки і психології. Вихователь дітей дошкільного віку»;
 • 2007 – 2010 рр. аспірантура в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, спеціальність 13.00.08 – дошкільна педагогіка;
 • 2019 – 2021 рр. магістратура в Уманському державному університеті імені Павла Тичини, спеціальність «Психологія».

Професійний і науковий інтерес

 • сфера наукових інтересів охоплює спектр проблем з загальної психології, дитячої психології, етнопсихології, гендерної педагогіки і психології та дослідження теоретико-методичних засад гендерної соціалізації старших дошкільників в умовах взаємодії закладу дошкільної освіти і сім`ї, виховання безпечної поведінки дітей дошкільного віку в соціальному середовищі. Автор понад 70 наукових публікацій у наукових фахових виданнях, журналах та збірниках тез науково-практичних конференцій різного рівня;
 • тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук «Виховання безпечної поведінки дітей дошкільного віку в соціальному середовищі», спеціальність 13.00.08. – дошкільна педагогіка;
 • гарант освітньо-професійної програми Дошкільна освіта. Психологія першого рівня вищої освіти (бакалавр);
 • опонент кандидатських дисертацій:
 • Романюк К. О. «Педагогічні умови виховання міжетнічної толерантності дітей старшого дошкільного віку» (Одеса, 2014 р);
 • Величко Т. Д. «Підготовка майбутніх вихователів до формування ціннісних орієнтацій у старших дошкільників» (Одеса, 2014 р);
 • Курчатова А. В. «Підготовка майбутніх вихователів до виховання шанобливого ставлення до батька в дітей старшого дошкільного віку» (Одеса, 2015 р);
 • член науково-дослідної лабораторії: «Дошкільна освіта: історія, перспективи розвитку в ХХІ столітті»;
 • член науково-методичного центру психологічного та дидактичного супроводу НУШ;
 • член Регіонального центру розвитку дитини «Дивосвіт»;
 • керівник студентського гуртка «Психологічні аспекти соціалізації особистості».

 

Контактна інформація:

Службова адреса: м. Умань, вул. Садова, 28, УДПУ імені Павла Тичини, каб. 319

E-mail: karnaukh.l@udpu.edu.ua

Телефон: (04744) 3-45-33