Карнаух Леся Петрівна

Карнаух Леся Петрівна

в.о. завідувача кафедри психології та педагогіки розвитку дитини,  кандидат педагогічний наук, доцент, професор

 

Кафедра психології та педагогіки розвитку дитини

 

Науковий ступінь, вчене звання, посада

Кандидат педагогічний наук, доцент, професор

 

Облікові записи науковця

ORCID; Google ScholarPublons

 

 Обов’язки

 • гарант освітньо-професійної програми Дошкільна освіта першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

 Дисципліни, що викладає

 • психологія загальна;
 • психологія особистості;
 • психолого-педагогічні засади гендерної соціалізації особистості;
 • етнопсихологія;
 • гендерна педагогіка і психологія.

 Освіта

 • 1992 – 1994 рр. Уманське педагогічне училище імені Тараса Шевченка, спеціальність «Дошкільне виховання», кваліфікація «Вихователь у дошкільному закладі, методист дошкільного закладу»;
 • 1994 – 1997 рр. Уманський державний педагогічний інститут імені Павла Тичини (тепер Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини), спеціальність «Дошкільне виховання», кваліфікація «Викладач дошкільної педагогіки і психології. Вихователь дітей дошкільного віку»;
 • 2007 – 2010 рр. аспірантура в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, спеціальність 13.00.08 – дошкільна педагогіка;
 • 2019 – 2021 рр. магістратура в Уманському державному університеті імені Павла Тичини, спеціальність «Психологія».

Професійний і науковий інтерес

 • сфера наукових інтересів охоплює спектр проблем з загальної психології, дитячої психології, етнопсихології, гендерної педагогіки і психології та дослідження теоретико-методичних засад гендерної соціалізації старших дошкільників в умовах взаємодії закладу дошкільної освіти і сім`ї, виховання безпечної поведінки дітей дошкільного віку в соціальному середовищі. Автор понад 70 наукових публікацій у наукових фахових виданнях, журналах та збірниках тез науково-практичних конференцій різного рівня;
 • тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук «Виховання безпечної поведінки дітей дошкільного віку в соціальному середовищі», спеціальність 13.00.08. – дошкільна педагогіка;
 • гарант освітньо-професійної програми Дошкільна освіта. Психологія першого рівня вищої освіти (бакалавр);
 • опонент кандидатських дисертацій:
 • Романюк К. О. «Педагогічні умови виховання міжетнічної толерантності дітей старшого дошкільного віку» (Одеса, 2014 р);
 • Величко Т. Д. «Підготовка майбутніх вихователів до формування ціннісних орієнтацій у старших дошкільників» (Одеса, 2014 р);
 • Курчатова А. В. «Підготовка майбутніх вихователів до виховання шанобливого ставлення до батька в дітей старшого дошкільного віку» (Одеса, 2015 р);
 • член науково-дослідної лабораторії: «Дошкільна освіта: історія, перспективи розвитку в ХХІ столітті»;
 • член науково-методичного центру психологічного та дидактичного супроводу НУШ;
 • член Регіонального центру розвитку дитини «Дивосвіт»;
 • керівник студентського гуртка «Психологічні аспекти соціалізації особистості».

 

Контактна інформація:

Службова адреса: м. Умань, вул. Садова, 28, УДПУ імені Павла Тичини, каб. 319

E-mail: karnaukh.l@udpu.edu.ua

Телефон: (04744) 3-45-33