Кафедра спеціальної освіти

ПЛАН РОБОТИ НАУКОВИХ ГУРТКІВ

кафедри спеціальної освіти

на 2019-2020 навчальний рік

№ п/п Назва гуртка

Навчальна дисципліна/

напрям/

спеціальність

Керівник Кількість студентів в гуртку
1. Арт-терапія як засіб соціально-педагогічної підтримки дітей з особливими освітніми потребами

Арт-терапія в освіті та соціальній сфері

/016 Спеціальна освіта

доц.

Бабій І. В.

10
2. Інклюзивна педагогіка: теорія, методика, практика Інклюзивна педагогіка/016 Спеціальна освіта

проф.

Демченко 

І. І.

10
3. Категорія естетичного ставлення майбутніх педагогів до дітей з особливими освітніми потребами Теорія та методика виховання дітей з вадами мовлення/016 Спеціальна освіта

доц.

Білан В. А.

10
4. Психологічне консультування в закладах освіти Основи психологічного консультування/016 Спеціальна освіта

доц.

П’ясецька 

Н. А.

10
5. Актуальні проблеми інклюзивної освіти в Україні Професійна діяльність асистента вчителя інклюзивного класу /016 Спеціальна освіта

доц.

Малишевська І. А.

10
6. Гігієна дошкільників у закладах спеціальної освіти Гігієна дітей та підлітків в системі спеціальної освіти з основами генетики/016 Спеціальна освіта

доц.

Голуб Н. П.

15
7. Професійна компетентність вчителя-логопеда Професійне мовлення логопеда/016 Спеціальна освіта

доц.

Цимбал-Слатвінська С. В.

15
8. Теоретико-практичні засади в роботі з дітьми, які мають особливі освітні потреби засобами дефектології та логопедії Основи дефектології та логопедії/016 Спеціальна освіта

доц.

Бегас Л. Д.

12
9. Проблеми логопедичної діагностики та корекції системних порушень мовлення Системний підхід до організації та планування логопедичної роботи/016 Спеціальна освіта

доц.

Лемещук 

М. А.

15
10. Технології соціально-реабілітаційної роботи з дітьми, які мають порушення слуху Моделі та технології соціально-реабілітаційної роботи з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку /016 Спеціальна освіта

ст. викл. Хрипун 

Д. М.

13

Завідувач кафедри Малишевська І. А.