Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти

ПЛАН РОБОТИ НАУКОВИХ ГУРТКІВ ТА ПРОБЛЕМНИХ ГРУП

Кафедри спеціальної та інклюзивної освіти

на 2022-2023 навчальний рік

 

№ п/п Назва гуртка

Навчальна дисципліна/

спеціальність

Керівник Кількість студентів в гуртку
1. Проблеми логопедичної діагностики та корекції системних порушень мовлення

Логопедія (алалія, афазія, ЗНМ) /

016 Спеціальна освіта

доц.

Лемещук

М. А.

15
2. Професійна компетентність вчителя-логопеда Професійне мовлення логопеда / 016 Спеціальна освіта

проф.

Цимбал-Слатвінська С. В.

15
3. Актуальні проблеми інклюзивної освіти в Україні Технології інклюзивного навчання / 016 Спеціальна освіта

проф.

Малишевська І. А.

10
4. Арт-терапія як засіб соціально-педагогічної підтримки дітей з особливими освітніми потребами

Арт-терапія в освіті та соціальній сфері

/ 016 Спеціальна освіта

доц.

Бабій І. В.

 

9
5. Категорія естетичного ставлення майбутніх педагогів до дітей з особливими освітніми потребами Теорія та методика виховання дітей з вадами мовлення / 016 Спеціальна освіта

доц.

Білан В. А.

10
6. Гігієна дошкільників у закладах спеціальної освіти

Гігієна дітей та підлітків в системі спеціальної освіти з основами генетики /

016 Спеціальна освіта

доц.

Голуб Н. П.

15
7. Психолого-педагогічна терапія в навчальному процес

Спеціальна психологія /

016 Спеціальна освіта

доц.

Чепка О. В.

10
8. Актуальні питання спеціальної та інклюзивної освіти Основи інклюзивної освіти / 016 Спеціальна освіта

доц.

Калиновська

І. С.

10
9. Інноваційні технології оздоровчого масажу

Лікувальна фізкультура та масаж в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами /

016 Спеціальна освіта

доц.

Слатвінська А. А.

10
10. Розвиток слухового сприймання у дітей з порушеннями слуху Українська жестова мова / 016 Спеціальна освіта

доц.

Хрипун

Д. М.

9
11. Пошук сучасних форм, засобів і методів корекції мовленнєвих порушень у дітей раннього віку

Рання логопедична корекція /

016 Спеціальна освіта

ст. викл.

Черніченко

Л. А.

8

 

 

 

В.о. завідувача кафедри                                                        Марина ЛЕМЕЩУК