Кафедра психології та педагогіки розвитку дитини

ПЛАН РОБОТИ НАУКОВИХ ГУРТКІВ

кафедри психології та педагогіки розвитку

на 2022-2023 навчальний рік

 

№ п/п Назва гуртка

Навчальна дисципліна/

спеціальність

Керівник Кількість студентів в гуртку
1. Методичне керівництво мовленнєвим розвитком дітей старшого дошкільного віку

Дошкільна лінгводидактика

/ 012 Дошкільна освіта

проф.

Іщенко Л. В.

10
2. Психологічні підходи до проблеми гендерної соціалізації особистості

Психолого-педагогічні засади гендерної соціалізації особистості

/ 012 Дошкільна освіта

доц.

Карнаух Л. П.

10
3. Особливості освітнього процесу в сучасному ЗДО

Психолого-педагогічні засади раннього дитинства, педагогіка загальна

/ 012 Дошкільна освіта

доц.

Авраменко

О. О.

10
4. Гендерне виховання дошкільників

Основи теорії гендерного виховання дітей

/ 012 Дошкільна освіта

доц.

Бутенко О. Г.

10
5. Формування освітніх компетенцій дошкільників у різновіковій групі ЗДО

Навчання і виховання в різновіковій групі

/ 012 Дошкільна освіта

доц.

Підлипняк  І. Ю.

10
6. Специфіка використання інноваційних технологій в умовах сучасного ЗДО

Інноваційні технології дошкільної освіти

/ 012 Дошкільна освіта

доц.

Дука Т.М.

10
7. Формування здоров’язбережувальної компетентності у майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти

Здоров’язбережувальні технології у закладах освіти

/ 012 Дошкільна освіта

доц.

Кравчук Н. П.

10
8. Формування емоційної культури у майбутніх вихователів ЗДО

Розвиток емоційної сфери дітей

/ 012 Дошкільна освіта

доц.

Трофаїла Н. Д.

10
9. Психологічний та дидактичний супровід Нової української школи

Психолого-дидактичний супровід НУШ

/ 012 Дошкільна освіта

доц.

Рябошапка О. В.

10

 

 

 

Завідувач кафедри                                                                  Людмила ІЩЕНКО