Історія виникнення ЦРД

Центр розвитку дітей «Дивосвіт» є структурним підрозділом Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини, який відвідують діти студентів та співробітників університету.

Центр був створений 1 вересня 2016 року згідно з наказом ректора від 29.08.2016 року № 604. Очолює Центр розвитку дітей Вознюк Н. Д., яка має 25 річний стаж роботи вихователя дошкільного навчального закладу.

Центр розвитку дітей є першим щаблем формування особистості дитини, діяльність якого спрямована на виховання різнобічно розвиненої, творчо активної та життєво компетентної особистості дитини. При цьому організовуючи освітньо-виховну роботу з малятами, враховуємо їх природні здібності, схильності, психічні особливості дітей на кожному етапі її розвитку, намагаємося усунути прогалини в навчанні та вихованні дітей, які тимчасово не відвідують дошкільні та навчальні заклади.

Діяльність Центру, спрямована на модернізацію системи дошкільної освіти, гуманізації, індивідуалізації освітнього процесу з організацією на європейські цінності та стандарти, та сприяння пріоритетності дошкільної ланки в єдиній національній системі непереривної освіти та посідає провідне місце у справі своєчасного становлення і повноцінного цілісного дитинства, виявлення та впровадження кращих вітчизняних досягнень, використання надбань зарубіжних країн у галузі дошкільної освіти, підготовка майбутніх фахівців до виконання професійних функцій в закладах (груп/центрах розвитку), внесення свого посильного вкладу у реформування національної освіти України.