Історія розвитку науково-дослідної лабораторії „Дошкільна освіта: сутність, перспективи розвитку в ХХІ столітті”

Наукова лабораторія «Дошкільна освіта: історія, перспективи розвитку в ХХІ столітті» (керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Карнаух Леся Петрівна) створена у квітні 2002 року і є структурним підрозділом університету, що здійснює свою діяльність із метою широкого залучення професорсько-викладацького складу, докторів, аспірантів, здобувачів університету, працівників закладів дошкільної освіти до вирішення актуальних проблем дошкільної освіти, розробки та апробації досліджень з проблеми психолого-педагогічного супроводу дітей дошкільного віку у сучасному соціокультурному просторі.

Основні напрями лабораторії стосуються проблем соціального, морального, фізичного, мовленнєвого, логіко-математичного, гендерного виховання дошкільників, формування у дітей понять про здоровий спосіб життя, організації образотворчої діяльності, підготовки здобувачів вищої освіти до роботи з батьками тощо.

Важливими напрямами роботи лабораторії є:

– наукове та інформаційно-методичне забезпечення освітнього процесу здобувачів вищої освіти;

– пошук ефективних педагогічних інформаційних технологій, що забезпечують якісну підготовку майбутніх фахівців;

– встановлення стійких зв’язків змісту навчання з науковими дослідженнями;

– підготовка здобувачів вищої освіти до практичної діяльності в умовах сучасного закладу дошкільної освіти та сім’ї.

На базі лабораторії «Дошкільна освіта: історія, перспективи розвитку в ХХІ столітті» захищено докторські, кандидатські дослідження, проведено серію Всеукраїнських науково-практичних конференцій, регіональних семінарів, круглих столів, а також систематично організовуються курси підвищення кваліфікації для фахівців-практиків дошкільної освіти.

Члени лабораторії щорічно видруковують свої праці у Віснику наукової лабораторії «Дошкільна освіта: історія, перспективи розвитку у ХХІ столітті».

Роботу лабораторії вирізняють різноманітні форми зв’язків з педагогічною громадськістю міста, району, області. Це зустрічі з педагогічними колективами, семінари, дискусії, тренінги, виступи на методоб’єднаннях, забезпечення працівників освіти новітньою науковою інформацією, інноваційними матеріалами. Значна увага приділяється вивченню та запровадженню інноваційного  педагогічного досвіду в освітніх закладах Черкащини.

Перспективи діяльності лабораторії вбачаємо у проведенні ґрунтовних досліджень у створенні сучасної моделі дошкільної освіти, ширшому залученню здобувачів вищої освіти до наукового пошуку, виявленні і підготовці обдарованої молоді до інноваційної діяльності.

Діяльність лабораторії також спрямована на зміцнення існуючих та налагодження нових зв’язків з національними науковими установами, іноземними закладами; розширення форм міжнародного співробітництва, вивчення та популяризацію сучасних технологій психолого-педагогічного супроводу дітей дошкільного віку в умовах кризових явищ українського суспільства.