Історія розвитку науково-дослідної лабораторії „Дошкільна освіта: сутність, перспективи розвитку в ХХІ столітті”

Наукова лабораторія «Дошкільна освіта: історія, перспективи розвитку в ХХІ столітті» (керівник – доктор педагогічних наук, Іщенко Людмила Валентинівна) створена у квітні 2002 року і є структурним підрозділом університету, що здійснює свою діяльність із метою широкого залучення професорсько-викладацького складу, докторів, аспірантів, студентів університету, працівників закладів дошкільної освіти до вирішення актуальних проблем дошкільної освіти, розробки та апробації психолого-педагогічного супроводу дітей дошкільного віку у сучасному соціокультурному просторі.

Основні напрями лабораторії стосуються  проблем соціального, морального, фізичного, мовленнєвого, логіко-математичного розвитку дошкільників, формування у дітей понять про здоровий спосіб життя, організації образотворчої діяльності, підготовки студентів до роботи з батьками тощо.

Важливими напрямами роботи лабораторії є:

наукове та інформаційно-методичне забезпечення навчального процесу студентів;

пошук ефективних педагогічних інформаційних технологій, що забезпечують якісну підготовку майбутніх фахівців;

встановлення стійких зв’язків змісту навчання з науковими дослідженнями;

підготовка студентів до практичної діяльності в умовах закладу дошкільної освіти, навчально-виховного комплексу „НВК-ЗДО” та сім’ї.

Члени лабораторії щорічно видруковують свої праці у Віснику наукової лабораторії «Дошкільна освіта: історія, сучасність, перспективи розвитку у ХХІ ст.».

Роботу лабораторії вирізняють різноманітні форми зв’язків з педагогічною громадськістю міста, району, області. Це – зустрічі з педагогічними колективами, семінари, дискусії, тренінги, виступи на методоб’єднаннях, забезпечення працівників освіти новітньою науковою інформацією, інноваційними матеріалами. Значна увага  приділялася вивченню та запровадженню передового педагогічного досвіду в освітніх закладах Черкащини. 

Колектив лабораторії реалізовує експериментальну програму «Шляхи модернізації дошкільної освіти в ХХІ столітті».

Перспективи діяльності лабораторії вбачаємо у проведенні ґрунтовних досліджень та створенні сучасної моделі дошкільної освіти, ширшому залученню студентів до наукового пошуку, виявленні і підготовці обдарованої молоді до інноваційної діяльності, розширенні форм міжнародного співробітництва. У зміцненні  існуючих та налагодженні нових зв’язків з національними науковими установами, закладами близького та далекого зарубіжжя; створенні Банку даних інноваційних технологій дошкільної освіти, її психологічного забезпечення; ініціюванні новітніх освітніх систем і механізмів їх всебічної підтримки; інтеграції перспективних  нововведень у чинні пошукові та експериментальні освітні системи; створенні соціокультурних умов для впровадження і дії різноманітних нововведень.