Хрипун Дар’я Миколаївна

Хрипун Дар’я Миколаївна

У 2013 р. закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Історія» та здобула кваліфікацію історика. Викладача історії. Вчителя предмету «Людина і світ».

Із 01.09.2018 р. навчається у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка за спеціальністю «016 Спеціальна освіта. (Сурдопедагогіка. Спеціальна психологія).

Професійна кар’єра:

З 22 березня по 31 жовтня 2013 р. працювала лаборантом кафедри філософії та суспільствознавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

З 1 вересня 2017 р. по 29 серпня 2018 р. працювала викладачем вищої кваліфікаційної категорії Циклової комісії суспільних дисциплін КВНЗ «Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. Т. Г. Шевченка».

З 3 вересня 2018 р. – старший викладач кафедри спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Викладає дисципліни: «Організація навчальної діяльності дітей з особливими потребами у спеціальних закладах», «Основи психотренінгу осіб із ТПМ», «Основи дефектології та логопедії», «Моделі та технології соціально-реабілітаційної роботи з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку», «Адаптивне фізичне виховання».

 

 

Наукова діяльність:

Сфера наукових інтересів: соціалізація дітей із загальним недорозвиненням мовлення; формування самооцінки та взаємооцінки дітей із порушенням мовлення; шляхи залучення дітей з порушенням мовлення до взаємодії з однолітками та близькими дорослими.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Педагогічна та науково-просвітницька спадщина Василя Дмитровича Сиповського (1844-1895рр.)» за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Автор публікацій у наукових фахових виданнях, збірниках тез науково-практичних конференціях, семінарів, круглих столів.

Член Української академії дитячої інвалідності (Посвідчення № 0187)