Дука Тетяна Миколаївна

 

Дука Тетяна Миколаївна

заступник декана по педагогічній практиці, кандидат педагогічний наук, доцент, доцент

 

Науковий ступінь, вчене звання, посада

Кандидат педагогічний наук, доцент, доцент

Облікові записи науковця 

ORCID; Google ScholarPublons

 Обов’язки

 • відповідальна по практиці на факультеті дошкільної та спеціальної освіти;
 • секретар кафедри психології та педагогіки розвитку дитини.

Дисципліни, що викладає

 • література для дошкільників з практикумом виразного читання
 • ознайомлення дітей з природним довкіллям
 • інноваційні технології дошкільної освіти
 • методика навчання української мови, літературного читання та письма
 • теорія і технологія галузі “Мова і література”

Освіта

 • З 1991 р. по 1994 р. навчалась в Корсунь-Шевченківському педагогічному училищі ім. Т. Г. Шевченка, яке успішно закінчила за спеціальністю «Викладання в початкових класах».
 • У 1998 р. закінчила з відзнакою Уманський державний педагогічний інститут ім. П.Г. Тичини за спеціальністю «Дошкільне виховання».
 • У 2009 р. закінчила з відзнакою Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література».

Професійний і науковий інтерес

 • 2011 – 2014 рр. навчалась в аспірантурі при Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.
 • У квітні 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 74.053.01 Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки) на тему «Історико-краєзнавча діяльність піонерської організації України (60-ті роки ХХ ст.)» під керівництвом доктора педагогічних наук, професора Коляди Наталії Миколаївни.
 • 30 червня 2015 р. – кандидат педагогічних наук.
 • 18 грудня 2018 р. – доцент кафедри психології та педагогіки розвитку дитини.
 • Є членом науково-дослідної лабораторії: «Дошкільна освіта: історія, перспективи розвитку в ХХІ столітті», Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Яна Амоса Коменського, Науково-методичного центру психологічного та дидактичного супроводу НУШ, Регіонального центру розвитку дитини «Дивосвіт».
 • Керівник студентського наукового гуртка з проблеми: «Специфіка використання інноваційних технологій в умовах сучасного ЗДО».
 • Була офіційним опонентом дисертації Васильєвої С.А. на тему «Тенденції розвитку системи дошкільних навчальних закладів різних типів в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)» (Миколаїв, 2016 р.).
 • Автор більше 50 наукових праць з проблем дошкільної освіти та підготовки фахівців дошкільної галузі, з них: монографії – 1 одноосібна та 3 у співавторстві (одна з них зарубіжна), 3 статті в журналі проіндексованому у міжнародних наукометричних базах даних Web of Science, 6 навчально-методичних посібників, понад 15 статей у наукових фахових виданнях та ін.

 

Контактна інформація

Службова адреса: м. Умань, вул. Садова, 28, УДПУ імені Павла Тичини, каб. 319

E–mail: duka.t@udpu.edu.ua

Телефон: (04744) 3-45-33