Дошкільна освіта

Дошкільна освіта (ID: 4652)

Освітній ступінь: Магістр

Тип освітньої програми: освітньо-професійна

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність: 012 Дошкільна освіта

Факультет/Інститут: Факультет дошкільної та спеціальної освіти

Освітня кваліфікація: Магістр дошкільної освіти

Мета освітньої програми. Освітня програма скерована на підготовку висококваліфікованих конкурентоспроможних на світовому ринку праці фахівців, менеджерів дошкільної ланки освіти, які володіють гнучкими уміннями творчо і самостійно на рівні сучасних європейських вимог продукувати інноваційні освітні ідеї та розв’язувати складні задачі і проблеми управлінської, організаційно-адміністративної, методичної, моніторингової діяльності у закладі дошкільної освіти, у тому числі з інклюзивним навчанням.

Працевлаштування. Посади за ДК 003:2010 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 25 жовтня 2021 року № 810):

2332 Вихователь закладу дошкільної освіти

2332 Методист дошкільної освіти

1210.1, 1229.4 Керівник (директор) закладу дошкільної освіти

2351.2, 2030.5 Вихователь-методист

Особливості програми. Професійний акцент зроблено на підготовку професіонала, здатного планувати та організовувати освітній процес у закладах дошкільної освіти (у тому числі з інклюзивним навчанням), здійснювати моніторингову, просвітницьку, адміністративну, методичну психолого-педагогічну діяльність.

Наявність акредитації. Сертифікат про акредитацію Серія УД № 24008781. Термін дії сертифіката до 1 липня 2024 р. відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 6 червня 2019 р. протокол № 136 (наказ МОН України від 12.06.2019 р. № 821)

ОП Дошкільна освіта

Структурно-логічна схема ОП (без ВК)