Чепка Олена Володимирівна

Посада: доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Облікові записи науковця ORCID; Scopus/WoS; Google Scholar; Publons

Освіта: вища

У 2000 році успішно закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за спеціальністю «Дошкільне виховання».

У 2001 році здобуто ступінь магістра в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини і здобуто фах викладача дошкільної педагогіки та психології.

У 2006 році успішно захищено кандидатську дисертацію в Інституті проблем виховання НАПН України й здобуто вчений ступінь кандидата педагогічних наук.

У 2011 році здобуто вчене звання доцента кафедри корекційної педагогіки та психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Дисертації: 

У квітні 2006 року, під керівництвом кандидата психологічних наук, доцента Колесникової Валентини Федорівни, успішно захистила дисертацію на тему «Наступність ігрових форм навчальної діяльності в умовах навчально-виховного комплексу «Школа – дошкільний навчальний заклад» на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.08 «Дошкільна педагогіка» в Інституті проблем виховання НАПН України.

Професійна кар’єра:

2003-2005 роки – викладач в Уманському гуманітарно-педагогічному коледжі ім. Т.Г. Шевченка;

2005-2006 роки – працювала на посаді методиста в Уманському гуманітарно-педагогічному коледжі ім. Т.Г. Шевченка;

2006-2009 роки – старший викладач кафедри корекційної педагогіки та психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

2011-2016 роки – доцент кафедри корекційної педагогіки та психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

З 2016 року – доцент кафедри спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації – 11 років.

Дисципліни, які Викладає: 

 • «Спеціальна психологія»
 • «Спеціальна педагогіка з історією логопедії»
 • «Ігри в логопедичній роботі»
 • «Сучасні системи спеціальної педагогіки та психології».

Наукова діяльність:

Сфера наукових інтересів: особливості психолого-педагогічного супроводу розвитку дітей з особливими освітніми потребами.

Автор понад 70 публікацій у наукових фахових виданнях, журналах та збірниках тез науково-практичних конференцій різного рівня. Автор та укладач навчально-методичних посібників із спеціальної педагогіки та спеціальної психології.

Є керівником студентського наукового гуртка «Особливості організації навчально-виховної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами» та кваліфікаційних магістерських робіт студентів.

Основні наукові роботи (публікації):

 1. O. Chepka. (2019) The influence of tempo rhythmic organization of speech during gaming andtheatrical activities on correction of stammering in children / Liudmyla Behas, Borys Maksymchuk, Inna Babii, Svitlana Tsymbal-Slatvinska, Nadiia Golub, Volodymyr Golub, Olena Chepka, Maryna Lemeshchuk , Taisiia Dychok, Alona Nikitenko, Iryna Sarancha, Iryna Maksymchuk. Journal of Physical Education and Sport (JPES), Vol. 19 (Supplement issue 4), Art 193. 2019. pp. 1333–1340.   http://efsupit.ro/images/stories/august2019/Art%20193.pdf
 1. Чепка О. В. Аналіз зарубіжного досвіду з проблеми впровадження інноваційних технологій в інклюзивній та спеціальній освіті. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. Вип. 4 / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; [голов. ред. О. І. Безлюдний]. Умань : Візаві, 2021. С. 179–189. http://znp.udpu.edu.ua/article/view/250290
 1. Чепка О. В. Психолого-педагогічний супровід дітей з розладами аутичного спектру. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. Вип. 6 / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; [голов. ред. О. І. Безлюдний]. Умань : Візаві, 2022.    http://znp.udpu.edu.ua/article/view/262966
 1. О. Chepka.(2022) Psycho-Pedagogical Experience of Intellectual  Education  in  the  Views  of  Ukrainian  and  Foreign Pedagogues  as  the  Basis  of  Modern  Neuropedagogy / Tsymbal-Slatvinska,  S.,  Maksymchuk,  B.,  Saienko, V., Babii, I., Behas, L., Lemeshchuk, M., Chepka, O., Dychok, T., &  Maksymchuk,  I. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 13 (4), 321-346.    https://lumenpublishing.com/journals/index.php/brain/article/view/5425
 1. О. Chepka. (2022). Practices of Inclusive Education in the Modern Innovation Space / Knysh I., Drachuk O., Kasianenko O., Chepka O., Tverezovska N., Matveieva N., Kuchai O. International Journal of Computer Science and Network Security, 22 (11), 445-452. DOI: 10.22937/IJCSNS.2022.22.11.64     http://paper.ijcsns.org/07_book/202211/20221164.pdf
 2.  Чепка О.В. Ігри в логопедичній роботі: навчально-методичний посібник / О. В. Чепка. Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. 180 с.
 3.  Чепка О. В. Теорія спеціальної освіти : навчально-методичний посібник / О. В. Чепка. Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. 103 с.
 4.  Чепка О. В. Сучасні системи спеціальної педагогіки та психології : навчально-методичний посібник / О. В. Чепка. Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. 108 с.

Авторське право:

Чепка О.В. Ігрові форми навчальної діяльності дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку. – К.: Міленіум, 1995. – 144 с.

Членство:

З 2021 року член Української академії дитячої інвалідності (ГО «УАДІ»).

З 2023 року член Української асоціації корекційних педагогів.