Чепка Олена Володимирівна

Чепка Олена Володимирівна

У 2000 році успішно закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за спеціальністю «Дошкільне виховання».

У 2001 році здобуто ступінь магістра в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини і здобуто фах викладача дошкільної педагогіки та психології.

У 2006 році успішно захищено кандидатську дисертацію в Інституті проблем виховання НАПН України й здобуто вчений ступінь кандидата педагогічних наук.

У 2011 році здобуто вчене звання доцента кафедри корекційної педагогіки та психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Професійна кар’єра:

2003-2005 роки – викладач в Уманському гуманітарно-педагогічному коледжі ім. Т.Г. Шевченка;

2005-2006 роки – працювала на посаді методиста в Уманському гуманітарно-педагогічному коледжі ім. Т.Г. Шевченка;

2006-2009 роки – старший викладач кафедри корекційної педагогіки та психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

2011-2016 роки – доцент кафедри корекційної педагогіки та психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

З 2016 року – доцент кафедри спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації – 11 років.

Викладач дисциплін: «Спеціальна психологія», «Спеціальна педагогіка з історією логопедії», «Ігри в логопедичній роботі», «Сучасні системи спеціальної педагогіки та психології».

Наукова діяльність:

Сфера наукових інтересів: особливості психолого-педагогічного супроводу розвитку дітей з особливими освітніми потребами.

У квітні 2006 року, під керівництвом кандидата психологічних наук, доцента Колесникової Валентини Федорівни, успішно захистила дисертацію на тему «Наступність ігрових форм навчальної діяльності в умовах навчально-виховного комплексу «Школа – дошкільний навчальний заклад» на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.08 «Дошкільна педагогіка» в Інституті проблем виховання НАПН України.

Автор понад 70 публікацій у наукових фахових виданнях, журналах та збірниках тез науково-практичних конференцій різного рівня. Автор та укладач навчально-методичних посібників із спеціальної педагогіки та спеціальної психології.

Є керівником студентського наукового гуртка «Особливості організації навчально-виховної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами» та кваліфікаційних магістерських робіт студентів.

Авторське право:

Чепка О.В. Ігрові форми навчальної діяльності дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку. – К.: Міленіум, 1995. – 144 с.