Бутенко Ольга Григорівна

Бутенко Ольга Григорівна

заступник декана з навчальної роботи, кандидат педагогічний наук, доцент, доцент

 

Науковий ступінь, вчене звання, посада

Кандидат педагогічний наук, доцент, доцент

Облікові записи науковця 

ORCID; Google ScholarPublons

Обов’язки

 • гарант освітньо-професійної програми Дошкільна освіта другого (магістерського) рівня вищої освіти;
 • заступник декана з навчальної роботи.

 Дисципліни, що викладає

 • соціально-психологічна безпека дітей;
 • теорія і методика виховання дітей з/без особливих освітніх потреб;
 • основи теорії гендерного виховання дітей;
 • моніторинг якості дошкільної освіти.

 Освіта

 • У 1993 р. закінчила з відзнакою Уманське педагогічне училище імені Т. Г. Шевченка відділення спеціальність «Дошкільне виховання»;
 • У 1996 році закінчила з відзнакою Уманський державний педагогічний інститут ім. П. Тичини, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Дошкільне виховання» та здобула кваліфікацію викладача психології дитячої та педагогіки (дошкільної), вихователя дітей дошкільного віку;
 • 2011 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.08 – дошкільна педагогіка з теми «Виховання шанобливого ставлення до матері у старших дошкільників» (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Т.Д. Кочубей).

Професійний і науковий інтерес

 • сфера наукових інтересів теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до гендерного виховання дошкільників; теорія і методика виховання дітей «групи ризику»
 • автор понад 70 публікацій у наукових фахових виданнях, журналах, збірниках тез науково-практичних конференцій та семінарів різного рівня.
 • гарант освітньо-професійної програми Дошкільна освіта. Початкова освіта першого рівня вищої освіти (бакалавр);
 • керівник кандидатською дисертацією здобувача Рябошапки О.В. «Виховання у старших дошкільників поважного ставлення до старості та людей похилого віку»
 • член науково-дослідної лабораторії: «Дошкільна освіта: історія, перспективи розвитку в ХХІ столітті»;
 • член науково-методичного центру психологічного та дидактичного супроводу НУШ;
 • член Регіонального центру розвитку дитини «Дивосвіт»;
 • керівник студентського гуртка «Гендерне виховання дошкільників».

 

Контактна інформація:

Службова адреса: м. Умань, вул. Садова, 28, УДПУ імені Павла Тичини, каб. 319

E-mail: butenko.o@udpu.edu.ua

Телефон: (04744) 3-45-33