Бевзюк Марина Сергіївна

У 2008 році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини та отримала кваліфікацію вихователя дітей дошкільного віку, організатора дошкільного виховання, вчителя початкових класів, гувернера.

У 2009 р. – за ступенем магістра отримала кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача дошкільної педагогіки, психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

У 2016 році отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Корекційна освіта» та здобула кваліфікацію логопеда. Дефектолога. Спеціального психолога дошкільних та загальношкільних навчальних закладів.

З 2015 по 2018 роки навчалася в аспірантурі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

У червні 2019 року захистила дисертаційне дослідження на тему: «Підготовка майбутніх учителів початкової школи до взаємодії з батьками в умовах інклюзивного навчання» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Професійна кар’єра.

З 2007 року по даний час працювала в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини на посадах лаборанта, викладача кафедри корекційної педагогіки та психології, викладача кафедри спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Сфера наукових інтересів: підготовка майбутніх учителів початкової школи до взаємодії з батьками в умовах інклюзивного навчання.

Автор 24 одноосібних публікацій у наукових фахових виданнях, журналах та збірниках  науково-практичних конференціях різного рівня.

Член Української Академії дитячої інвалідності ( Посвідчення № 0186)