Бегас Людмила Дмитрівна

Бегас  Людмила  Дмитрівна  

 У 2000 році  закінчила  Слов’янський  державний педагогічний інститут за спеціальністю «Дефектологія», та здобула кваліфікацію логопеда шкільних та дошкільних закладів.

У 2003 році з відзнакою закінчила  магістру  в Слов’янському державному педагогічному  університеті,  на факультеті «Дефектологія» і здобула кваліфікацію викладача спеціальної  педагогіки.

 

Професійна кар’єра:

У 2005  році  стала  викладачем кафедри дошкільної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

У 2010  році стала  старшим  викладачем  кафедри  корекційної  педагогіки та психології  Уманського державного  педагогічного університету  імені  Павла  Тичини.

 

Наукова діяльність:

Сфера  наукових інтересів проблема формування професійної компетентності і майстерності з логопедії та дефектології. Дослідження теоретико-практичних впроваджень дітей  алаліків в галузі логопедіїю.

Кандидат педагогічних наук з лютого 2017 року. Було висвітлено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (спеціальність 13.00.03 корекційна освіта) з теми «Корекція заїкання дітей старшого дошкільного віку засобами театралізованої діяльності». Під керівництвом кандидата педагогічних наук, доцента Марченко Інни Сергіївни. Захистила дисертацію у грудні 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Київського національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова.

Автор  понад  30  публікацій  у наукових  фахових  виданнях, в журналах             та  збірниках тез, науково  практичних  конференціях різного рівня.

 

Творча діяльність:

Член  всеукраїнської  спілки  логопедів України. У вільний час  надаю теоретичні та практичні  консультації  при  уманському ПМПК. Має  статті  публіцистичного  змісту.

 

Нагороди:

Грамота  за активну участь в приймальній  кампанії  2013  року.