Авраменко Оксана Олександрівна

Авраменко Оксана Олександрівна

кандидат педагогічний наук, доцент, доцент

 

Науковий ступінь, вчене звання, посада

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент

Облікові записи науковця 

ORCIDGoogle ScholarPublons

Обов’язки

 • гарант освітньо-професійної програми Дошкільна освіта. Початкова освіта другого (магістерського) рівня вищої освіти;
 • відповідальна за профорієнтаційну роботу на кафедрі психології та педагогіки розвитку дитини.

Дисципліни, що викладає

 • Педагогіка загальна
 • Історія психології
 • Психолого-педагогічні засади раннього дитинства
 • Педагогічні тенології дошкільної освіти для дітей з/без особливих освітных портеб
 • Основи соціалізаці особистості дитини

Освіта

 • 1996 – 1998 рр. Уманське державне педагогічне училище імені Т. Г. Шевченка;
 • 1998 – 2003 рр. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за спеціальністю «Дошкільне виховання. Початкове навчання»;
 • 2009 – 2013 рр. аспірантура Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Спеціальність: 13.00.08 – дошкільна педагогіка;
 • 2014 – 2016 рр. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за спеціальністю «Практична психологія. Соціальна робота»;
 • 2015 р. – пройшла курси стажування у м. Добрич (Болгарія) за програмою міжнародного професійного навчального курсу «European standards of management in the sphere of higher education» в International University College;
 • 2020 р. – пройшла курси стажування у м. Польща Higher School of Social and Economic in Przeworsk», participated in internship on «Modern University in the system of European education: methods teaching, scientific-pedagogical development, distance education and internationalization of the educational process».

Професійний і науковий інтерес

 • сфера наукових інтересів охоплює спектр проблем з історії психології, загальної та дошкільної педагогіки, організації педагогічного процесу в групах раннього віку;
 • тема дисертації на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук «Соціалізація дітей в різновіковій групі дошкільного навчального закладу» 13.00.08 –дошкільна педагогіка;
 • автор більше 50 наукових праць з проблем дошкільної освіти та підготовки фахівців дошкільної галузі;
 • член науково-дослідної лабораторії: «Дошкільна освіта: історія, перспективи розвитку в ХХІ столітті»;
 • член науково-методичного центру психологічного та дидактичного супроводу НУШ;
 • член Регіонального центру розвитку дитини «Дивосвіт»;
 • керівник наукового гуртка «Особливості організації педагогічного процесу  в ЗДО  як чинник ефективної соціалізації дошкільників».

 

Контактна інформація

Службова адреса: м. Умань, вул. Садова, 28, УДПУ імені Павла Тичини, каб. 319

Email: avramenko.o@udpu.edu.ua

Телефон: (04744) 3-45-33