Андрющенко Тетяна Костянтинівна

Результат пошуку зображень за запитом "АндрющенкоТетянаКостянтинівна"

Андрющенко Тетяна Костянтинівна

У 1986 році закінчила Черкаський державний педагогічний інститут імені 300-річчя возз’єднання України з Росією й отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фізичне виховання».

У 2003 році закінчила Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди й отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Дошкільне виховання» та здобула кваліфікацію вихователя дітей дошкільного віку, організатора дошкільного виховання, викладача психолого-педагогічних і методичних дисциплін у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації, педагога-дослідника.

У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

У 2015 році захистила докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук.

 

Професійна кар’єра:

2007 – 2008 роки – доцент кафедри педагогіки та розвитку освіти Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників.

2008 – 2015 роки – завідувач кафедри освітнього менеджменту і педагогічних інновацій Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників.

2015 – 2017 роки – завідувач кафедри дошкільної освіти та професійного розвитку педагогічних працівників КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради».

З 2017 року − по даний час – завідувач кафедри професійного розвитку педагогів КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради».

З 2019 року – професор кафедри психології та педагогіки розвитку дитини Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини за сумісництвом.

Наукова діяльність:

Сфера наукових інтересів: проблема підготовки фахівців дошкільної освіти до формування здоров’язбережувальної компетентності.

У 2007 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності дошкільна педагогіка.

У 2015 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю дошкільна педагогіка.

Автор понад 90 публікацій у наукових фахових виданнях, журналах та збірниках тез науково-практичних конференцій різного рівня.

Автор монографії «Здоров’язбережувальна компетентність дошкільників: сутність, методика формування», навчальних посібників «Формування у дошкільників здоров’язбережувальної компетентності», «Організація навчально-дослідницької діяльності для формування здоров’язбережувальної компетентності дошкільників» та ін.