Дудник Наталія Аркадіївна

Дудник Наталія Аркадіївна

З 1988 р. по 1990 р. навчалась в Уманському педагогічному училищі ім. Т. Г. Шевченка, яке успішно закінчила за спеціальністю «Вихователь в дитячому садку».

У 2001 р. закінчила Уманський державний педагогічний університет ім. П.Г. Тичини та отримала диплом «спеціаліста» за спеціальністю «Дошкільне виховання» та здобула кваліфікацію вихователя дітей дошкільного віку, організатора дошкільного виховання.

У 2002 р. закінчила Уманський державний педагогічний університет ім. П.Г. Тичини та отримала диплом «магістра»  за спеціальністю «Дошкільне виховання» та здобула кваліфікацію викладача дошкільної педагогіки і психології.

У 2009 р. закінчила з відзнакою Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література».

У 2016 р. закінчила аспірантуру при Уманському державному  педагогічному університеті імені Павла Тичини та в 2016 р. успішно захистила кандидатську дисертацію.

Професійна кар’єра:

З 1990 р. по 1996 р. працювала на посаді вихователя в ДНЗ № 35 м. Умань.

З 2001р. по 2010 р.  працювала на посаді вихователя – методиста  в ДНЗ № 28 м. Умань.

З  2010 р.  працюю на посаді директора  в ЗДО № 12 м. Умань.

2007-2016 роки – викладач кафедри дошкільної педагогіки і психології за сумісництвом. Уманського державному  педагогічного університету імені Павла Тичини.

З вересеня 2016 р. по серпень 2017 р. – викладач кафедри психолого-педагогічної, превентивної та інклюзивної освіти Уманського державному  педагогічного університету імені Павла Тичини.

З вересня 2017 р. – викладач кафедри психології та педагогіки розвитку дитини Уманського державному  педагогічного університету імені Павла Тичини.

Стаж педагогічної роботи у вищому навчальному закладі 8 років.

Викладає дисципліни: «Організація і керівництво дошкільною освітою», «Інноваційні технології дошкільної освіти (практичні)», «Психологія девіантної поведінки».

Наукова діяльність:

Сфера наукових інтересів: економічне виховання дошкільників у взаємодії ДНЗ та сім’ї»; інноваційні технології в роботі з дошкільниками; управлінська діяльність в ЗДО; девіантна поведінка дошкільників.

У листопаді 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 74.053.02 Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (спеціальність 13.00.07 – теорія та методика виховання) на тему «Економічне виховання старших дошкільників у взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї» під керівництвом доктора педагогічних наук, професора Рогальської Інни Петрівни.

Кандидат педагогічних наук з грудня 2017 року.

З червня 2015 р. по липень 2015 р. пройшла стажування у Варнському університеті менеджменту Болгарія та отримала сертифікат.

У липні 2015 року отримала сертифікат В2 з англійської мови у Варнському університеті менеджменту Болгарія.

Автор  публікацій у наукових фахових виданнях, журналах та збірниках тез науково-практичних конференцій різного рівня. Укладач навчально-методичних посібників для студентів педагогічних вузів.

Керівник:

  • поточних курсових робіт денної та заочної форми навчання;
  • поточних кваліфікаційних робіт денної та заочної форми навчання.

Опонент кандидатських дисертацій:

 

  • Курінний Я. В. «Первинна економічна соціалізація дітей 5 – 6-річного віку у дошкільних навчальних закладах» (м. Славянськ 2017р).