6.05.2020 – кваліфікаційний екзамен зі спеціальності “Дошкільна освіта” ОС “магістр” заочної форми навчання