12.05.2020 – 13.05.2020 – захисти випускних кваліфікаційних робіт ОС “магістр” спеціальності 016 Спеціальна освіта” заочної форми навчання (614 гр.)