Залізняк Алла Миколаївна

Залізняк Алла Миколаївна
кандидат педагогічних наук, доцент

Освіта:
У 1996 році закінчила Уманський державний педагогічний інститут імені Павла Тичини і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Психологія та педагогіка дошкільна» (м. Умань).
У 2009 році успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Професійна кар’єра:
2003 – 2005 роки – асистент кафедри теорії та методик дошкільної освіти, заступник декана дошкільної та корекційної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини з виховної роботи;
2005 – 2006 роки – викладач кафедри теорії і методик дошкільної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;
2006 – 2009 роки – аспірант кафедри теорії та методик дошкільної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;
2009 – 2010 роки – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та методик дошкільної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;
2011 – 2017 – доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;
Із вересня 2017 року – доцент кафедри дошкільної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
Стаж педагогічної роботи – 17 років 6 місяців, в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини – 14 років.
Викладає дисципліни: «Дошкільна лінгводидактика», «Спеціальна методика розвитку мовлення», «Методика проведення занять з народознавства», «Методика навчання української мови в дошкільних закладах з розвитку мовлення».

Наукова діяльність:
Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) з теми «Підготовка майбутніх вихователів до роботи з батьками з морального виховання дітей старшого дошкільного віку» під керівництвом дійсного члена АПН України, доктора педагогічних наук, професора Кузя Володимира Григоровича захистила 29 вересня 2009 року на засіданні спеціалізованої вченої ради в Інституті вищої освіти АПН України (м. Київ).
Сфера наукових інтересів: робота з батьками дошкільників; виховання дітей старшого дошкільного віку; моральне та мовленнєве виховання старших дошкільників.
Автор понад 50 публікацій у наукових фахових виданнях, журналах та збірниках тез науково практичних конференцій різного рівня. Співавтор колективної монографії. Укладач навчальних посібників. Здійснює наукове керівництво бакалаврами, спеціалістами.