Попиченко Світлана Сергіївна


Попиченко Світлана Сергіївна


Посада: Доцент кафедри дошкільної освіти
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: доцент
Обліковий запис науковця (ORCID)
Обліковий запис науковця (Scopus/WoS)
Обліковий запис науковця (Google Scholar

Освіта: вища

 • Уманське державне педагогічне училище імені Т. Г. Шевченка – закінчила у 1977 році і здобула фах «Вихователь дитячого садка» (освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»).
 • Київський педагогічний інститут ім. О. М. Горького – закінчила у 1983 році і здобула фах «Викладач дошкільної педагогіки і психології, методист по дошкільному вихованню» (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»).

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки «Розвиток теорії і практики дошкільного виховання в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)».

Професійна кар’єра:

04.07.1977 – 31.08.1981 рр. – вихователь-методист дитячого садка №19 м. Умань

01.09.1981 – 25.08.1994 рр. – викладача Уманського державного педагогічного училища ім. Т. Г. Шевченка

26.08.1994 – 15.03.1999 рр. – викладач кафедри дошкільного виховання Уманського державного педагогічного інституту ім. П. Г. Тичини

16.03.1999 – 22.02.2000 рр. – доцент кафедри дошкільного виховання Уманського державного педагогічного інституту ім. П. Г. Тичини

23.02.2000 – 30.07.2016 рр. – декан факультету дошкільної педагогіки і психології, згодом дошкільної освіти, дошкільної та спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

01.08.2016 – 31.07.2020 рр. – доцент кафедри дошкільної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Із 01.08.2020 р. – декан факультету дошкільної та спеціальної освіти, доцент кафедри дошкільної освіти (за сумісництвом) Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Наукові інтереси:

 • спектр проблем з психолого-педагогічного супроводу психічного та особистісного розвитку дітей дошкільного віку, професійної підготовки здобувачів вищої освіти до психологічної діяльності у закладі дошкільної освіти.

Дисципліни, які Викладає:

 • «Психологія дитяча з практикумом», 
 • «Менеджмент дошкільної освіти», 
 • «Психологія педагогічна».

Основні наукові роботи (публікації)

Членство:

 • член науково-дослідної лабораторії: «Дошкільна освіта: історія, перспективи розвитку в ХХІ столітті»;
 • член науково-дослідної лабораторії: «Василь Сухомлинський і школа ХХІ століття»
 • член Всеукраїнської асоціації імені В.О. Сухомлинського;
 • член ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти»

Стажування


Контактна інформація 

Службова адреса: вул. Садова, 28, УДПУ імені Павла Тичини, каб. 318.
E-mail: s.s.popychenko@udpu.edu.ua
Телефон: (04744) 3-45-33