Підлипняк Ірина Юріївна

Підлипняк Ірина Юріївна 

заступник декана з наукової роботи, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент

 

Науковий ступінь, вчене звання, посада

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент

Обов’язки

 • заступник декана з наукової роботи;
 • відповідальна за організацію практик студентів на кафедрі.

Облікові записи науковця 

ORCIDGoogle Scholar; Publons

Дисципліни, що викладає

 • теорія та методика музичного виховання
 • навчання і виховання в різновікових групах
 • технології майнд-фітнесу в дошкіллі

Освіта

 • 1994–1998 рр. Уманське державне педагогічне училище імені Т. Г. Шевченка; спеціальність «Дошкільне виховання»; кваліфікація «Вихователь в дошкільних закладах, керівник хореографічних колективів»;
 • 1998–2000 рр. – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за спеціальністю «Дошкільне виховання»; кваліфікація «Вихователь дітей дошкільного віку, організатор дошкільного виховання»;
 • 2011–2014 рр. аспірантура Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти;
 • 2018 р. – присвоєно вчене звання доцента;
 • з 2019 року – по сьогодні – студентка Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, за спеціальністю Спеціальна освіта.

Професійний і науковий інтерес

 • сфера наукових інтересів охоплює спектр проблем з організації освітнього процесу в різновіковій групі; міжвікової взаємодії в умовах різновікової групи; підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти; логіко-математичного розвитку;
 • тема дисертації на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук «Підготовка майбутніх вихователів до формування математичної компетенції дошкільників у різновікових групах» 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти;
 • член науково-дослідної лабораторії: «Дошкільна освіта: історія, перспективи розвитку в ХХІ столітті»;
 • член науково-методичного центру психологічного та дидактичного супроводу НУШ;
 • член Регіонального центру розвитку дитини «Дивосвіт»;
 • керівник науково-дослідного студентського гуртка «Формування освітніх компетенцій дошкільників у різновіковій групі дошкільного навчального закладу».

 

Контактна інформація

Службова адреса: м. Умань, вул. Садова, 28, УДПУ імені Павла Тичини, каб. 319

E–mail: pidlypnyak.i@udpu.edu.ua

Телефон: (04744) 3-45-33