Кафедра психолого-педагогічної, превентивної та інклюзивної освіти

п/п

Назва гуртка, групи

Кількість студентів

Курс, з якого будуть охоплені студенти

Прізвище наукового керівника

1. Психолого-педагогічні засади соціалізації дошкільників 22 ІV проф. Рогальська- Яблонська І.П
2. Інноваційні технології дошкільної та початкової освіти 10 ІІ- V проф.. Рогальська Н. В.
3.

Інклюзивна педагогіка в системі непереривної освіти

11 ІІІ, V проф. Демченко І. І.
4. Комп’ютерні технології в роботі з дітьми

 

10

ІІ, V доц. Семчук С. І.
5.

Категорія естетичного ставлення майбутніх педагогів до дітей з освітніми потребами

10 ІV доц. Білан В. А.
6. Психологічні підходи до проблеми соціалізації особистості 15 III доц. Карнаух Л. П.
7. Загальні засади дошкільної педагогіки 10 ІІ-ІІІ доц. Мельникова О. М.
8. Особливості організації педагогічного процесу в ДНЗ як чинник ефективної соціалізації дошкільників 10 ІІІ, ІV доц. Авраменко О. О.
9. Формування освітніх компетенцій дошкільників у різновіковій групі ДНЗ 10 ІІІ, ІV доц. Підлипняк І. Ю.
10. Специфіка використання здоров’язбережувальних технологій у роботі з дітьми дошкільного віку 8 ІІІ Дука Т.М.
11. Соціально-педагогічний супровід сім’ї в умовах сучасних навчальних закладах 10 ІІІ Корінна Г. О.