Гаврилюк Світлана Миколаївна

Гаврилюк Світлана Миколаївна
кандидат педагогічних наук, доцент

Освіта:
У 1992 році закінчила Вінницьке педагогічне училище і здобула фах вихователя. У 1995 році закінчила Уманський педагогічний інститут імені Павла Тичини та отримала фах викладача дошкільної педагогіки та психології.
У 2006 році закінчила аспірантуру при Уманському педагогічному університеті (м. Умань) та успішно захистила кандидатську дисертацію.
У 2016 році закінчила докторантуру при Уманському педагогічному університеті (м. Умань) та успішно захистила докторську дисертацію.

Професійна кар’єра:
1995-2003 р. – вихователь дошкільного навчального закладу № 4 (м. Умань);
2003-2009р. – викладач кафедри теорії і методик дошкільної освіти Уманського педагогічного університету імені Павла Тичини.
2010-2012 р. – старший викладач кафедри дошкільної педагогіки та психології.
2012-2015 р. – доцент кафедри дошкільної педагогіки та психології Уманського педагогічного університету імені Павла Тичини.
2016 р. – доцент кафедри дошкільної освіти Уманського педагогічного університету імені Павла Тичини.
Стаж педагогічної роботи 20 років, з них 8 у дошкільному навчальному закладі №4 м. Умань та 12 у вищих навчальних закладах III-VI рівня акредитації (Уманський педагогічний університет імені Павла Тичини)
Викладає дисципліни «Педагогічна творчість», «Психологія управління».

Наукова діяльність:
Сфера наукових інтересів: проблема розвитку педагогічної творчості фахівців дошкільної освіти.
Кандидат педагогічних наук з травня 2010 року.
– Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання) з теми: «Художній розвиток дітей 5-7 років засобами театралізованої діяльності в умовах навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад» під керівництвом доктора педагогічних наук, професора Рогальської-Яблонської Інни Петрівни захистила у квітні 2010 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського.
– Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) з теми: «Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до педагогічної творчості» під керівництвом доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН України Кузя Володимира Григоровича захистила у грудні 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
Автор понад 70 публікацій у наукових фахових виданнях, журналах та збірниках тез конференцій різного рівня. Автор навчального посібника, рекомендованого Міністерством освіти і науки України від 15.09.10 №1/11-8618 «Театр для дітей» та 2 одноосібних монографій: Художній розвиток дітей 5-7 років засобами театралізованої діяльності в умовах навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад»; Професійна підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до педагогічної творчості: теорія і методика. Співавтор колективної монографії: «Психолого-педагогічний супровід формування освітніх компетенцій у вихованців навчально-виховних комплексів «Дошкільний навчальний заклад–школа».

Керівник:
– захищеної у 2016 році кандидатської дисертації Майбороди Н.О. «Патріотичне виховання засобами мистецтва вихованців сільських навчально-виховних комплексів «Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад»

Авторське право:
Гаврилюк С.М. Театр для дітей / С.М. Гаврилюк. – 2-ге видання, доповнене. – Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2011. –168 с. (свідоцтво про реєстрацію № 38440)
Гаврилюк С. М. Професійна підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до педагогічної творчості: теорія і методика: моног. / С. М. Гаврилюк – Умань: Видавець «Сочінський» М.М.», 2015. – 352 с. (свідоцтво про реєстрацію № 67012)