Бабій Інна Володимирівна

Посада: доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Облікові записи науковця: ScopuseGoogle Scholar 

Освіта: вища

У 1996 році закінчила Уманське педагогічне училище імені Т.Г.Шевченка (нині – Комунальний вищий навчальний заклад «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж імені Т. Г. Шевченка»), відділення «Дошкільне виховання», за додатковою спеціальністю організатор образотворчого мистецтва.

У 2000 році закінчила Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини (нині – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини), отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Дошкільне виховання» та здобула кваліфікацію вихователя дітей дошкільного віку, організатора дошкільного виховання

У 2018 році закінчила з відзнакою Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, здобула кваліфікацію: освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», спеціальності  «Спеціальна освіта». Логопед. Дефектолог.

У 2020 році – закінчила з відзнакою Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, здобула кваліфікацію освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 073 Менеджмент (управління фінансово-економічною безпекою).

 Дисертації:

У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Моральне виховання старших дошкільників засобами народної педагогіки» – за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання.

У 2014 році отримала вчене звання доцента.

Професійна кар’єра:

1996-1998 роки – вчитель групи продовженого дня загальноосвітньої школи № 10 (м.Умань).

1998-2005 роки – вихователь логопедичної групи ДНЗ № 12 (м.Умань).

2005-2010 роки – викладач кафедри теорії та методик дошкільної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

2010-2012 роки – старший викладач кафедри теорії та методик дошкільної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

2012-2014 роки – доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

2010-2013 роки – координатора профорієнтаційної роботи на факультеті дошкільної та корекційної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

2013-2016 роки – заступник декана з виховної роботи факультету дошкільної та корекційної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

2014-2017 роки – заступник голови Первинної Профспілкової організації, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

2016-2018 роки – завідувач кафедри спеціальної освіти, доцент кафедри спеціальної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

З 2018 року – доцент кафедри спеціальної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

З 2021 року – координатор з питань акредитації, ліцензування та якості освіти в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

Стаж педагогічної роботи – 27 років, з них в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини – 18 років.

Дисципліни, які викладає: 

 • «Спеціальна методика роботи гувернера-дефектолога»;
 • «Арт-терапія в спеціальній освіті».
 • “Образотворче мистецтво та основи дизайну з методикою викладання”
 • “Спеціальна методика навчання предметів художньо-естетичного циклу”

Наукові інтереси:

Підготовка майбутніх логопедів до використання комунікативного потенціалу у корекційно-педагогічній роботі.

Автор понад 60 наукових та науково-методичних праць у галузі педагогіки. Серед яких: навчальні посібники: «Теорія і практика Арт-терапії» (2013 р.), «Сучасні концепції виховання та освіти дошкільників» (2014 р.) «Домоведення» (2014 р.),  «Організація приватної дошкільної освіти» (2014 р.), «Сучасні технології родинного виховання» ( 2016 р.); методичні рекомендації «Теорія і методика діяльності сімейного педагога» (2015 р.), «Образотворче мистецтво в спеціальних закладах» (2016 р.); монографії в співавторстві: «Педагогічний супровід підготовки студентів до практичної діяльності в умовах ДНЗ та сім’ї» (2013 р.); «Теоретико-практичні засади формування готовності педагога до творчого розвитку школярів в умовах інклюзивної освіти» (2015 р.) та інші.

Автор науково-методичних посібників: «Арт-терапія в освіті та соціальній сфері», «Спецметодика образотворчого мистетцва», «Сімейне виховання дітей з особливими освітніми потребами». Укладач навчально-методичних посібників «Організація приватної дошкільної освіти» та «Сучасні технології родинного виховання»

Як співробітник лабораторії «Дошкільна освіта: історія, перспективи розвитку в ХХІ столітті» є організатором та активним учасником міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференцій, семінарів, тренінгів та «круглих столів» присвячених вирішенню актуальних проблем дошкільної освіти, розробки та апробації інноваційних технологій в дошкільній освіті психолого-педагогічного супроводу дітей дошкільного віку у сучасному соціокультурному просторі.

Наукове керівництво:

Є науковим керівником здобувача Дичок Таїсії Петрівни – тема дисертації «Естетотерапія як засіб морального виховання старших дошкільників із загальним недорозвитком мовлення», 13.00.03 – корекційна педагогіка.

Підготувала студентку Котельнікову Вікторію Віталіївну до ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентський наукових робіт, який відбувався у дистанційній формі в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, зі спеціальності 016 Спеціальна освіта» (за нозологіями) і була нагороджена дипломом ІІІ ступеня. Тема доповіді «Використання арт-терапевтичних методів у роботі гувернера-дефектолога».

Основні наукові роботи (публікації):

 1. Developing pedagogical mastery of future physical education teachers in higher education institutions / Iryna Maksymchuk, Borys Maksymchuk, Valentina Frutziuk, Tetiana Matyiichuk, Iryna Demchenko, Inna Babii, Svitlana Tsymbal-Slatvinska, Alona Nikitenko, Valentyna Bilan, Andrii Sitovskyi, Ihor Savshuk // Journal of Physical Education and Sport. – 2018. – Vol. 18, is. 2. – P. 810-815. (Scopus).
 2. Behas, L., Maksymchuk, B., Babii, I., Tsymbal-Slatvinska, S., Golub, N., Golub, V., Chepka, O., Lemeshchuk, M., Dychok, T., Nikitenko, A., Sarancha, I., & Maksymchuk, I. (2019). The influence of tempo rhythmic organization of speech during gaming and theatrical activities on correction of stammering in children. Journal of Physical Education and Sport, 19(4), 1333-1340. https://doi.org/10.7752/jpes.2019.s4193
 3. BEZLIUDNYI, O., BEVZYUK, M., DEMCHENKO, I., TSYMBAL-SLATVINSKA, S., BABII, I., KOZII, O., BEZLIUDNA, V., BUTENKO, O., DUDNYK, N., NIKITENKO, A., RIABOSHAPKA, O., & KOLESNIK, L. (2020). Psycho-Pedagogical Conditions for Preparing Future Teachers for Their Interaction with Students’ Parents in Inclusive Practice in Primary Schools. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 11(2), 160-177. https://doi.org/10.18662/brain/11.2/80.
 4. Hnoievska, O., Babii, I., Kalynovska, I., Cherednyk, A., Nikitenko, A., & Minenok, A. (2021). Formation of Correctional Competence of Teachers on the Basis of Neuropedagogy. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 12(3), 236-254. https://doi.org/10.18662/brain/12.3/229
 5. Pshenychna, N., Mishenina, T., Poplavska, T., Dzhus, O., Serheieva, V., & Babii, I. (2021). Educating Students with Special Educational Needs in the Context of Modern Neurosciences. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 12(3), 270-286. https://doi.org/10.18662/brain/12.3/231.
 6. Berbets, T., Berbets, V., Babii, I.,…. & Maksymchuk, B.(2021). Developing Independent Creativity in Pupils: Neuroscientific Discourse and Ukraine’s Experience. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 12(4), 314-328. https://doi.org/10.18662/brain/12. 4/252
 7. Voichyshyn, L., Golod, N., Marchuk, O.,… & Babii, I. (2022). Physical Rehabilitation of Adolescents with Postural Disorders in the Sagittal Plane and its Relation to Neurophysiology . BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 13(1), 61-87. https://doi.org/10.18662/brain/13.1/269(2022).
 8. Бабій І.В., Цимбал-Слатвінська С.В., Дичок Т.П., Естетотерапія як педагогічна технологія у вихованні підростаючого покоління[Текст] / І.В. Бабій, С. В. Цимбал-Слатвінська, Т. П. Дичок // WORLD SCIENCE № 2(30) Vol.4, February 2018. – RS Global Sp. z O.O., Scientific Educational Center Warsaw, Poland, 2018 – 73-76с. – ISSN 2413-1032

Керівник студентського наукового гуртка «Арт-терапія в роботі з особливими дітьми»

Членство:

З 2021 року Член Української академії дитячої інвалідності

З 2023 року член Української асоціації корекційних педагогів.

Нагороди: 

Почесна грамота Уманської районної ради 17 травня 2014 року

Грамота митрополит Черкаський і Чигиринський Іоан ФДСО 31 травня 2014 року

Стажування:

У 2017 році пройшла стажування м. Тбілісі, Грузія Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці (ІIASC).

У 2021/2022 н.р. пройшла міжнародне стажування в Європейській академії освіти (Нідерланди). Сертифікат №6258/2022/8 від 22.02.2022 р. тема «European education area: traditions, reality, perspectives», 180 годин (6 кредитів)