Новини, події, оголошення

ЗВІТНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗА ПІДСУМКАМИ ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

      Виробнича педагогічна практика посідає важливе місце у системі професійної підготовки майбутніх фахівців в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. Вона ґрунтується на теоретичних знаннях, які здобули студенти під час лекцій, практичних, семінарських, лабораторних занять з основних дисциплін і на знаннях та вміннях, які вони отримали під час навчання. Педагогічна практика доповнює і збагачує теоретичну підготовку студентів, створює умови для вироблення в них вмінь та навичок, необхідних для навчання та виховання дітей. Студенти удосконалюють особистий досвід та набувають відповідних професійних вмінь та навичок у роботі з дітьми.

        Виробничу педагогічну практику здобувачі вищої освіти факультету дошкільної та спеціальної освіти ОС «бакалавр», 314з та 315з груп заочної форми навчання спеціальності 016 «Спеціальна освіта», освітньо-професійної програми 016 Спеціальна освіта проходили з 06 березня 2023 р. по 17 березня 2023 р. Керівником практики було призначено кандидата педагогічних наук, доцента кафедри спеціальної та інклюзивної освіти – Слатвінську Анну Анатоліївну. Не зважаючи на труднощі, які супроводжували здобувачів-практикантів протягом усього періоду практики, натхнені результатами та позитивними відгуками керівників закладів, де проходила практика мріють знову повернутись вже готовими фахівцями.

       У своїх виступах студенти поділилися своїми враженнями про перші робочі тижні, про труднощі та свої перемоги. Протягом практики вони знайомилися з освітнім процесом у закладі дошкільної освіти, із плануванням та проведенням логопедичних занять, вивчали колектив вихованців, проводили самостійно заходи, оформлювали документацію.

       Студенти надали фото-презентації своєї педагогічної діяльності, яку вони здійснювали протягом практики. Керівник практики висловила свої враження щодо роботи студентів-практикантів, а також роз’яснила деякі питання щодо оформлення документації з педпрактики та оголосили оцінки.