Новини, події, оголошення

ЗУСТРІЧ ВИПУСКНИКІВ З ГОЛОВОЮ ТА ЧЛЕНАМИ ЕК

28 лютого 2019 року відбулася зустріч випускників 414 групи напрямку підготовки 6.010105 “Корекційна освіта (за нозологіями)” з головою та членами Екзаменаційної комісії.

Під час зустрічі здобувачі вищої освіти було ознайомлено з “Положенням про створення та організацію роботи ЕК в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини”, графіком складання випускної атестації, програмою кваліфікаційного іспиту з психолого-педагогічних та фахових дисциплін спеціальності “Корекційна освіта (за нозологіями)”, а також було обговорено питання підготовки до випускної атестації.