Зустріч із гарантом освітньо-професійної  програми «Дошкільна освіта» освітнього ступеня «Молодший бакалавр»

28 вересня 2020 року відбулася робоча нарада науково-педагогічних працівників факультету дошкільної та спеціальної освіти з гарантом освітньо-професійної  програми «Дошкільна освіта» освітнього ступеня «Молодший бакалавр» кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри психології та педагогіки розвитку дитини,

Підлипняк Іриною Юріївною. 

 

Увагу науково-педагогічних працівників було зосереджено на необхідності покращення матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітньої програми, а також ознайомлено з умовами  проходження процедури зовнішнього оцінювання якості освіти за відповідною освітньою програмою. 

В результаті зустрічі визначено перспективні напрями роботи науково-педагогічного колективу, окреслено об’єм роботи та повідомлено про дати акредитації.

Друк