ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Проведення літньої заліково-екзаменаційної сесії та організація випускної атестації 2019/2020 н. р.; результати проведення процедури запису на вивчення дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти; підготовка до Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інноваційні технології у дошкільній освіті» (14-15 травня 2020 року) – ось основні питання та низка інших важливих питань діяльності кафедри дошкільної освіти, які обговорювалися на засіданні.

У ході онлайн обговорення було погоджено механізми проведення літньої заліково-екзаменаційної сесії. Викладачами кафедри було детально проговорено формат проведення семестрових заліків та іспитів у дистанційному режимі; підготовка екзаменаційних матеріалів; оформлення документації та процедура обліку успішності здобувачів вищої освіти.

Незважаючи на дистанційний режим освітнього процесу, організація вільного вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти на наступний рік здійснюється відповідно до «Положенням про порядок вільного вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини». Студенти факультету знайомі із переліком навчальних дисциплін вільного вибору, процедурою вибору і термінами здійснення запису.

Засідання пройшло змістовно, емоційно та продуктивно

Друк