ЗАНЯТТЯ-ТРЕНІНГ “ПІЗНАЙ СЕБЕ САМ”

Пізнати себе – велика справа. Розкриватися, розкривати, досягати, збагачуватичя, пізнавати нове, удосконалюватись – завдання майбутнього педагога сьогодення. Тестування, інтерв’ю, бесіди, ораторське мистецтво, невербальне спілкування; мова жестів, міміка, пантоміміка, мова пауз; вплив на аудиторію слухачів слухачів, саморегуляція, самопізнання мало місце на інтегрованому занятті-тренінгу “Пізнай себе сам”, яке провела викладач кафедри спеціальної освіти Колісник Людмила Василівна 29 листопада.

Студенти проявляли поетичні здібності, акторські таланти, гуманістичну спрямованість та емпатію.

Друк