ЗАХИСТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТАМИ ОС «МАГІСТР» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 016 СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА

Практична підготовка студентів є невід’ємною та обов’язковою складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців, яка сприяє закріпленню теоретичних знань та забезпечує професійне зростання. 9 квітня 2021 року на факультеті дошкільної та спеціальної освіти на платформі Meet відбулася звітна конференція за підсумками проходження виробничої педагогічної практики студентами, які навчаються за освітньою програмою «Спеціальна освіта».  Її здобутки та виклики стали предметом обговорення під час зустрічі для студентів 504 та 504-З груп. 

 

                  Керівник практики доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Чепка О.В. забезпечила належний рівень дистанційного супроводу індивідуальних та групових консультацій студентам під час проходження практики. Студенти відзначили досвідченість вчителів-логопедів ДНЗ №8 міста Умані, де проходила виробнича практика у дистанційному режимі. Завдяки практичній діяльності, студенти, які проходили педагогічну практику за місцем роботи, могли ділитися своїм досвідом з іншими студентами в режимі онлайн.

 

 

Студентами була вчасно оформлена та представлена на розгляд комісії вся необхідна документація з виробничої практики, а також сучасна наочність для логопедичної роботи та її методичний опис. Звіти та матеріали практики засвідчили, що здобувачі освітнього ступеня «Магістр» всі завдання практики виконали у повному обсязі, продемонстрували вміння застосовувати і творчо використовувати теоретичні та методичні знання, пов’язані з особливостями професійної діяльності логопеда.