ЗАХИСТ ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНОГО ЗАВДАННЯ

   Важливим видом позааудиторної індивідуальної роботи студента навчального, навчально-дослідницького та проектно-конструкторського характеру, яке використовується в процесі вивчення програмного матеріалу навчальної дисципліни є індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ).

   2 листопада відбувся захист  індивідуального навчально-дослідного завдання з дисципліни «Психолого-педагогічні засади раннього дитинства», студентами 2 курсу,факультету дошкільної та спеціальної освіти.

   Мета ІНДЗ. Самостійне  вивчення частини програмного матеріалу, систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань студента з навчального курсу та розвиток навичок самостійної роботи.

Друк